Lesmeg-dokument for tastaturinstallereren

Tastatur for sørsamisk

Denne installereren inneholder sørsamiske tastatur fra Divvun-gruppen ved UiT Norges arktiske universitet. Du finner mer informasjon på hjemmesiden for det sørsamiske tastaturet, inklusive et bilde av tastaturet.

Intallerte tastatur

Installereren inneholder to tastatur:

  • for Norge, basert på det vanlige norske tastaturet
  • for Sverige, basert på det vanlige svenske tastaturet

Dette betyr at alt som ikke er spesifikt sørsamisk er på nøyaktig samme plass på tastaturet som på det vanlige norske eller svenske tastaturet.

Aktiver tastaturet

Etter at du har installert tastaturet aktiverer du det du vil bruke ved å åpne Systemvalg… > Tastatur > Inndatametoder, og deretter legge det til ved å klikke på plusstegnet i det nedre, venstre hjørnet. Mer detaljerte instruksjoner finner du på Divvuns nettside.