Läsmig-dokument för tangentbordsinstalleraren

Tangentbord för sydsamiska

Denna installeraren innehåller sydsamiska tangentbord från Divvun-gruppen vid UiT Norges arktiske universitet. Du hittar mer information på hemsidan för det sydsamiska tangentbordet, inklusive en bild av tangentbordet.

Intallerade tangentbord

Installeraren innehåller två tangentbord:

  • för Norge, baserad på det vanliga norska tangenbordet
  • för Sverige, baserad på det vanliga svenska tangenbordet

Detta betyder att allt som inte är spesifikt sydsamiskt är på exakt samma plats som på det vanliga norska eller svenska tangentbordet.

Aktivera tangentbordet

Efter att du har installerat tangentborden aktiverar du det du vill ha genom att öppna Systeminställningar… > Tangentbord > Indatametoder, och sen lägga till tangentbordet genom att klicka på plusstecknet i det nedre, vänstra hörnet. Mer detaljerade instruktioner hittar du på Divvuns hemsidor.