Meeting_2011-09-12

Korpus-møte

Til stades: Børre, Sjur, Trond

 • nye metadata: kva slags bruk dokumentet er ok for (dokumentert med kva slags testar som har vorte køyrde)
 • automatiserte testar for så mykje som mogleg
 • Status quo for innsamla data
 • Status quo for uinnsamla data
 • arbeidsprioritering framover
 • kjøpa meir arbeidskraft?
 • Ta opp att doku-sida /doc/ling/corpus_maintenance.html
 • Andre saker?

nye metadata:kva slags bruk dokumentet er ok for (dokumentert med kva slags testar som har vorte køyrde)

Bruksområde

 • grammatisk analyse
 • terminologi og ordbok
 • maskinomsetjing
 • stavekontroll
 • grammatikkontroll

Krav til konvertering

 • Konverteringsfeil på teiknnivå (bokstav inn - bokstav ut)
 • Konverteringsfeil på dokumentnivå (dokument inn - (del)dokument ut)
 • OCR-feil
 • Språkattkjenningsfeil
  • Les text_cat xsl? Ja
   • er text_cat for dårleg? Tja, med rett inndata er svaret ganske ok
   • er modellane for dårleg? - for tidleg å seia, vi må testa med korrekt xsl
  • Står relevant data i xsl? -- nei
   • Identifisere fleirspråklege filer, og leggje til info i deira xsl-filer
   • Døme i sme/admin/other_files inneheld 30 av 60 filer (kanskje) nob.
  • Klarer text_cat å velje mellom språka når xsl er i orden?
   • Börre: ja.
   • Den største utfordringa: nob eller swe?

Språkattkjenning

 • n-gram
 • ordlister
 • teiknfrekvens

text_cat er frå Groningen, og perlbasert. Brendan Molloy har laga ein ny versjon, for sin eigen del og for "miljøet", reinskrive i Python ut i frå artikkelen som Groningen-verktyet byggjer på.

TODO

 • Legge til språkinfo i xsl - halvautomatisk
 • ccat+analysator-test

automatiserte testar for så mykje som mogleg

Språkgjenkjenning og OCR-feil

 • ccat + analysator
  • be ccat om språk X
  • analyser språk X
  • sjekk forholdet mellom alle ord og ukjende ord: FAIL dersom ukjende er > 5 %

Parallelle setningar

Gjeld berre parallelldokument

 • Mål: alle setningar skal vera parallelle, avvik maks 5 %
 • Metode: TCA

Status quo for innsamla data

Status quo for uinnsamla data

 • jus! nac1993 = NOU (den står i admin/dept/nou og i
 • lovtekstar i
 • opplæringslova står på sme, ikkje på nno

arbeidsprioritering framover

kjøpa meir arbeidskraft?

Andre saker?