Meeting_2016-11-02

Korpusmøte 2.11.2016

Til stades: Áilu, Børre, Ciprian, Sjur, Trond

Saksliste

 • Innsamling av data
 • Neste møte

Innsamling av data

Status

 • Bøker med kontrakt frå oss: Mail til DG, ikkje svar enno, Børre følgjer opp
 • Bøker med intern kontrakt: Samtale med Sametinget (SD)
  • Sjur har snakka med SD, som etterlyser tekst med oss for brev dei kan sende ut

Lister over forfattarar, jf.

$GTHOME/xtdoc/divvun/src/documentation/content/xdocs/adm/legal/writers-and-books.fods

TILTAK:

 • Følgje opp DG via andre (?) kanalar (Børre)
 • Skrive framlegg til brev frå SD (Sjur)
 • Følgje opp Bz 1551, 1630, 1631 (relevante)
 • Dei kontraktane som kan bli sendt til forlaget blir sendt (Børre)
 • Utvide lista writers-and-books.fods over forfattar, basert på forlagslister (Áilu, Børre)
 • Neste møte: Diskusjon om lista
 • Skániid girji: OCR (Børre)
 • Politisk vedtak: litteratur finansiert av Sametinget skal bli gjort tilgjengeleg for språkteknologisk forsking og utvikling. Sjur snakkar med Anne-Britt Hætta om dette.
 • Mail/diskusjon til/med Nasjonalbiblioteket om innsamling (Trond)
 • Følgje opp finsk nasjonalbibliotek
 • Trond snakkar med LB
 • Sjur diskuter med dei i Helsingfors

Neste møte

Onsdag 16.11.2016 kl. 10.00