Meeting_2019-06-07

Til stades: Børre, Elena, Lene, Maja, Sjur, Trond

Saker

  • tråling
  • annan innsamling
  • korpusinfra og -verkty

Tråling

Vi har to lister:

Den siste av desse to inneheld ei liste som vi vil tråla automatisk, legg til nye nettstader etter kvart som vi finn dei.

Sametinget sitt vilkår til kontrakten

Kva er status, korleis får vi det fram?

Arbeid framover

Vi treng ei rettleiing for korpusinnsamlarar:

  • Korfor samlar vi inn
  • korleis blir tekstane brukte
  • korleis normerer vi, kven bestemmer

Andre tiltak

  • Engasjere en person til å samle inn tekster (kontakt med forfattere og forlag) i en periode (f.eks. halvt år, ett år). Alle tenkjer på ulike kandidatar til å samla inn tekst for oss. Sjur og Trond ser etter pengar til ein slik person.
  • Børre set i gang trålinga igjen, og ser kva som går skeis
  • Risten går gjennom Reetta si liste (og andre lister), og også markerer hva som er gjort
  • Parallellisering: Børre gjera det lettare å identifisera eksisterande parallellar for å unngå dobbeltarbeid