Meeting_2011-11-03

Smenob-møte

Til stades, Berit Merete, Ciprian, Trond.

Saksliste

 • Status quo
 • Arbeid framover
 • Deadlines

Status quo

 • BM er ferdig
 • Ciprian må
  • teste v1-v5 generering i hele pipeline
  • teste Use/NVD
  • posisjon i miniparadigm
   • Nøkkelformer:
   • attr. stuora stuorra (viessu)
   • pl.nom. stuorrát
   • KOMP.ATTR. stuorit stuorát
   • komp.sg.nom. stuorit stuorát
   • superl.sg.nom. Stuorimus
  • generere alt

Arbeid framover

Til nykompilering

Testing

 • Teste ny posisjon
 • Teste nykompilert versjon av heile ordboka

Deadlines

 • 07.11.2011 (Cip): ny macdict
 • Til 10.11.2011 (BM, Trond): testing
 • 10.11.2011 Ny MacDict-kompilering (Cip)
 • 14.11.2011 StarDict-versjon ferdigkompilert for testing
 • 14.11.2011 MacDict ferdig