Linguist Meeting2012-09-20

Lingvistmøte i Divvun

Saker:

  • gjennomgang av -ella-leksikonet i smj
  • gjennomgang av yaml-testinga, eksempel frå sma
  • The snjierrá bug
  • Bugzilla
  • IJVE-bug i sma?

gjennomgang av -ella-leksikonet i smj

Vi gjekk i gjennom, og omstrukturerte. Jf. svn-logg og innsjekking r62892.

Bugzilla

Lukk buggar når dei er fiksa!

Gjennomgang av yaml-testinga, eksempel frå sma

Alle har: yaml tests enabled:no, så vi hoppar over det no. Sjur installerer det som trengst i Tromsø neste veke.

The snjierrá-bug

http://giellatekno.uit.no/bugzilla/show_bug.cgi?id=1436

The bad and the ugly suggestion:

snjierrá: SNJIERRÁ ;

LEČICON SNJIERRÁ
:snjierrá MUORRA ;
:sjnjierrá MUORRA ;


snjiltjas: SNJILTJAS ;

LEČICON SNJILTJAS
:snjiltjas SJÆVNNJAT ;
:sjnjiltjas SJÆVNNJAT ;

The good suggestion: Use a twol rule : ) - Done! Bug solved.

IJVE-bug i sma?

Det var ïjve i lemma, men ijve i stammen, dermed kræsja lemmatesten. No er alle lemma endra til norm-form, og buggen er fiksa.