Linguist Meeting2012-12-12

Lingvistmøte

Til stades: Inga, Maja, Sjur, Thomas

Saker:

 • proper nouns
 • normeringsorgan
 • adjektivkontlex i SMA

proper nouns

For SMJ

Det er lite rusk der no mot tidlegare, og vi slår på lemmatesting for alle propernouns no (tidlegare har vi berre testa dei SMJ-spesifikke namna). 14 feil i lemma-testen for SMJ, som Inga ser på.

Analyse av samansette ord

Desse to orda får ulik analyse, sjølv om dei er av same type:

motorjuogos
motorjuogos	motåvrrå+N+SgNomCmp+Cmp#juogos+N+Sg+Nom
motorjuogos	motåvrrå+N+SgNomCmp+Cmp#juohko+N+Pl+Nom+PxSg3
motorjuogos	motåvrrå+N+SgNomCmp+Cmp#juohko+N+Sg+Ela
motorjuogos	motåvrrå+N+SgNomCmp+Cmp#juohko+N+Sg+Acc+PxSg3
motorjuogos	motåvrrå+N+SgNomCmp+Cmp#juohko+N+Sg+Gen+PxSg3

bassengjuogos
bassengjuogos	basseng+N+Cmp#juogos+N+Sg+Nom
bassengjuogos	basseng+N+Cmp#juohko+N+Pl+Nom+PxSg3
bassengjuogos	basseng+N+Cmp#juohko+N+Sg+Ela
bassengjuogos	basseng+N+Cmp#juohko+N+Sg+Acc+PxSg3
bassengjuogos	basseng+N+Cmp#juohko+N+Sg+Gen+PxSg3

motorjuogos er ikkje ein nominativsamansetjing, og bassengjuogos manglar tagg for samansetjingstype.

Spørsmål: kva slags tag vil vi ha for denne typen samansetjing med stammeformen av låneord? +ShCmp er ikkje bra, fordi denne taggen blir brukt for samiske kortformer brukt i samansetjingar, og dekkjer eit anna fenomen. Kva med +CitCmp, dvs ei samansetjing der ein bruker sitatformen av eit låneord?

Skal SMA bruka smi-lista?

SMI-lista inneheld 29 000 ord, medan heile SMA-lista er på 27 000 oppføringar, og mange av desse er sjølvsagt SMA-spesifikke. Det er altså ein god grunn til å ta i bruk SMI-lista for SMA.

VEDTAK: vi tek i bruk SMI-lista for SMA.

GJERELISTE:

 • flytta alle smi-namn i sma over til smi (dersom dei ikkje finst i smi frå før) ( Maja, Thomas)
 • laga fortsetjingsleksikon for smi-namna i sma (Maja, Thomas)
 • laga testar for smi-namn (Maja, Thomas)

normeringsorgan

SGL/SGM er lagt ned frå 31.12.2011, funksjonane blir teke over av eit nordisk samisk språksenter som startar 1.1.2013.

adjektivkontlex i SMA

Leksikon som Maja vil jobba med:

 • ies/an - slå sammen - NOCOMP
 • oeh/an - NOCOMP-
 • ehke -som eget lemma - slittet lexicon ies_ehke - til 2
 • ehts/ehth
  • NOCOMP -nomen
  • COMP-deverbal

Omlyd i adjektiv

Det er kring 38 leksikon som dekkjer adjektiv med omlyd. Dei er no koda slik at omlyden blir behandla direkte i LexC-koden, med eitt leksikon pr ord. Dette er ikkje den beste måten å organisera koden på: omlyd bør behandlast for seg (med tonivåreglar), i alle fall når det gjeld såpass mange ord. Deretter kan adjektiva dei gjeld behandlast som alle andre adjektiv når det gjeld bøying.

GJERELISTE:

 1. retta yaml-testane for verb (Maja)
 2. retta opp i dei fire adjektiva som no ikkje passerer yaml-testane (Maja)
 3. laga yaml-testar for adjektiva med omlyd (Maja)
 4. laga omlydsreglar for adjektiva (Maja)
 5. skriva om leksikona for omlydsadjektiva til å bruka twol-reglane for å handtera omlyden (Maja)