Linguist Meeting2013-06-13

Lingvistmøte

Saker:

  • gullstandardoppmerkinga

$GTFREE/goldstandard/orig/sme/ inneheld dei nordsamiske tekstene, tilsvarande for dei andre språka:

cd $GTFREE/goldstandard/orig/sme/

Thomas byrjar å jobba no med nordsamisk, i fyrste omgang med dei filene som ikkje kjem frå Lene. Sjur sjekkar med Lene om filene hennes er ferdige for Thomas, og om ho kan leggja dei inn som enkelt-tekstar.