Linguist Meeting2016-10-13

Møte om samansetjingar i språka våre

 • samansetjingar og leksikonet FirstComponent - kva skal vi ha der, og kvifor?
 • taggar for kortformer (-joh- for johka, -kultur- for kultuvra, sma: aamhtese-aamhtes,tjengkere-tjengker- (Hasselbrink: ellision av siste vokal= ca. 2000 noun som peker til N_ODD, 2 ) også kultur for kultuvre, )
 • samansetjingsrestriksjonar: taggar vs leksikqon (+CmpNP/* vs FirstComponent & MiddleNouns) q- Xerox-kompatibilitet
  • skal vi ha same restriksjonar i norm-analysatoren som i stavekontrollen?
 • kva er rett samansetjingsform? Attr, kort, SgNom, SgGen, PlNom, PlGen? Korleis skal det spesifiserast i leksikonet? sma: PLGen også i sma? -
 • Hyph-tagger
 • feilanalyse (Err/SpaceCmp)
 • lingvistiske stammer i compounding.lexc: LEXICON Prefixes, gir sammensetning uten Cmp tagg
  • flytte til stems?
  • hva skal leksikonet inneholde? bør være samme i alle språk

Her er alle dei opne Bz-meldingane eg har funne som handlar om samansetjingar:

 • Bug 2153 - Cmp#+Der/lágan
 • Bug 2154 - Cmp bør ha konsistente tagger
 • Bug 1599 - cmp-form from generated cmps
 • Bug 2213 - sammensetning av enstavelses navn fungerer ikke likt
 • Bug 2099 - Proper compounds
 • Bug 1490 - First part of Ani+Ani/Anipart-compound should be akk/gen
 • Bug 2159 - Behandling av klitika og underlesninger i CG (om HFST)

Kategoriar:

 • tagg-spørsmål
  • kompat. (sjå eige punkt)
  • tagg for kortform
  • hyph-taggar
 • tekniske tema
  • hfst vs xerox
  • preprocess vs ap-preprocess (=hfst-proc)
  • mwe-disamb + mwe-split
 • kompatibilitet mellom språk
 • leksikonstruktur
  • FirstComponent
  • MiddleNouns og tilsvarande
  • Prefixes
 • analyse
  • feilanalyse
  • kva er rett sms-tagging/form for kvart språk?

Tekniske tema

hfst vs xerox

xfst vs. hfst Normativ analysator (analyser-gt-norm.*) tillet meir enn stavekontrollen (tools/spellcheckers/fstbased/desktop/analyser-desktopspeller-gt-norm.hfst)

stavekontrollen har to typar avgrensingar:

 • form: +CmpN/* - SgGen, SgNom, osb
 • posisjon +CmpNP/* - First, Last, Prefix, None, Only, ...

Dei normative analsyatorane avgrensar med leksikon og +Err-taggar.

Både form- og posisjonstaggane blir konvertert til flaggdiakritika. Dei finst berre på oversida. For å få dei på begge sidene bruker vi opersjonen dobbeltsidig-tag, slik at eit flagg på ei side blir overført også til den andre sida.

Denne operasjonen krasjar på Xerox. Samtidig er Xerox raskast.

Hastigheit

Denne hfst-konfigurasjonen er den raskaste, i snitt ca 2,5 gonger Xerox:

$ ./configure --with-hfst --without-xfst --enable-reversed-intersect --enable-alignment --with-backend-format=foma

Normativitet

Alle -norm-fst-ar bortsett frå med Xerox skal ha same oppførsel som stavekontrollane, dvs at +CmpN-taggane blir teke omsyn til. Dette betyr at Hfst og Xerox-fst-ane ikkje lenger er like, fordi Hfst vil bli meir restriktiv enn Xerox.

Sjur legg inn endringane som trengst.

Vi vil ha møte for å diskutera normativitet for samansetjingar:

 • torsdag 20.10. kl 10.00
  • hvem sier hva om sma-sammensetninger
  • korpus
  • oversikt

mwe-disamb + mwe-split

Dán illu boddui lei son čiŋadan sámi gávttiin , ja dasa lassin lei son ivdnehahttán vuovttaid alit fiskadin , nugo juo Álttá ivnnit leat .

"<illu boddui>"
        "illuboddu" N Sem/Time Sg Ill Err/SpaceCmp <W:0> @ADVL> MAP:16752 &msyn-compound #2->2 ADD:8933:compound
msyn-compound
        "illuboddu" N Sem/Time Sg Ill <W:0> @ADVL> MAP:16752 &SUGGEST #2->2 COPY:8935:compound
illuboddu+N+Sg+Ill      illuboddui
;       "boddu" N Sem/Time Sg Ill <W:0> "<boddui>"
;               "illu" N Sem/Perc-emo Sg Nom <W:0> "<illu>"
: 

Analyse for samansetjingsfeil bør vi køyre gjennom heile korpuset, for dels å sjå slike feil, sjå om vi kan få betre syntaktiske analyser, og få betre grunnlag for grammatikkontrollarbeidet. Vi kjører først parallelt med xfst-analyse, og for å sammenlikne resultatet og evt. finne ting som må rettes opp.

preprocess vs ap-preprocess (=hfst-proc)

 • Hos oss (grammatikkontroll): hfst-tokenize (eit supersett av xfst-formalismen)
 • I Apertium: hfst-proc

Sjur har meir sans for gramktrl-klitikonhandsaming enn det som blir gjort i Apertium, men ut over det veit vi for lite om skilnadene.

Plan framover: hfst-tokenize på beina hos oss: Først i grammatikkontrollen, og deretter i korpusanalyse. Deretter kan vi evt. gå attende til MT og sjå om vi har noko betre å tilby.

 1. Få Kevin til å få hfst-oppdateringane inn i hfst-github
 2. Oppdatere hfst lokalt hos oss
 3. Setje opp pipeline og analysere korpus