Meeting2012-06-12

Meeting

Topics

 • Oppsummering av 2011 og halve 2012
 • Planane for resten av 2012
 • kommunikasjon
 • ferie

Oppsummering av 2011 og halve 2012

 • Omorganiseringa frå SD til UiT
 • ordbokslanseringa i 2011
 • stavekontroll-oppdateringar:
  • mars: SMA-oppdatering, Office 2010/Win7 (ikkje 64-bits)
  • desember: 64-bits Windows
 • korpus
 • ny infra
 • hfst-utvikling/-stavekontroll
 • stavekontrolltesting
 • talesyntese
 • gram-check-start Nord-samisk

Planane for resten av 2012

 • vegvisarar (søkja pengar frå SD, tlsetja ein student, reisa i lag med lingv.)
 • meir ny infra
 • stavekontrolltesting
 • samarbeid med Aajege - litt uklårt kva, men mobil-app
 • FAD-ordbok i lag med Giellatekno
 • talesyntese
 • SMJ-ordboka til Kintel - må strukturerast
 • SMJ-lingvist - integrerast i gruppa og arbeidet
 • stavekontrolloppdateringar
 • risten2
 • tastatur og appar for mobile einingar

Kommunikasjon

(møter - vil vi ha måndagsmøtene tilbake?)

Ikkje dei gamle måndagsmøta. Men gjerne korte møte der vi går raskt gjennom ting som skal gjerast. Gjerne møte kvar veke, men berre Divvun.

 • i det daglege arbeidet: e-post, direktemeldingar, Bugzilla, osb.
 • les bugzilla-meldingane, og gjer noko med dei om det trengst!

Ferie

Namn Tid
Børre 16.7.-5.8., 20.-26.8, 10.-16.9
Thomas 25.6. -27.7.
Maja 9.7.-3.8.?
Sjur 29.6.-3.8.
Tomi 18.6 - 8.7, 16.7 - 29.7