Meeting2012-08-06

Meeting

 • new linguist
 • next trip to Tromsø
 • new equipment
  • mobile phones/tablets (Android, iOS)
  • other needs?
 • plans forward
  • mobile keyboard
  • speller release
  • speech synthesis
  • risten2
  • new infra
  • speller testing for minor Nordic languages

new linguist

Inga-Lill Mikkelsen is starting as an SMJ linguist, probably around Sept. 1.

next trip to Tromsø

For Sjur: last week of August.

new equipment

 • mobile phones/tablets (Android, iOS, MeeGo, Windows Phone 8)
  • to test: sámi keyboards, mobile dictionaries, mobile versions of our sites
 • other needs?
  • Bluetooth keyboard for Maja & Børre
  • Bluetooth trackpad for Maja

Plans forward

mobile keyboard

 • tastaturoppsettet
 • ordliste/stavekontroll/forslagsmekanisme

Børre, Sjur, Trond

speller release

 • språklege oppdateringar -> PLX-konvertering (Tomi, Sjur, Thomas, Maja)
 • fungerande installerar for Windows 7 (alle versjonar)
  • kjøpa inn produksjon av installerar - alle støttar det forslaget (Sjur)

Børre prata med ein NRK-fyr før ferien, som berre ville byta ut dll- og lex-filer. Men det funkar ikkje (i alle fall ikkje frå verson 1.x til 2.x).

speech synthesis

 • utlysing (Sjur)
 • preprosessering (Tomi, Sjur)

risten2

Alpha released in july (Børre, Tomi).

Meeting 7.8. at 9.30 Norw. time - to sum up present status, feedback and plan further work. (Børre, Sjur, Tomi)

new infra

 • ny infra lokalt
 • hfst (frå macports)

speller testing for minor Nordic languages

We have received money for:

 • smj (Inga-Lill)
 • sme (Thomas)
 • isl (isl. student)
 • kal (?)

sma is already very well covered, fao didn't get money.

cooperation with Aajege

Sørsamisk språkapp - Aajege har fått 350 000 NOK til utviklinga! Divvun skal vera med på noko av det, nøyaktig arbeidsfordeling blir bestemt etter diskusjon med Aajege.