Meeting2012-08-20

Divvun-møte

Topics:

 • short oral reports
 • adm. rutinar
 • hjelp til sjølvhjelp
 • autumn projects

Participants:

 • Sjur, Duommá, Majja, Tomi

Short oral reports

 • achieved last week
 • problems last week
 • targets for this week

Duommá

 • many compounds lexicalized, semantic tags and normative work along with compound-work
 • coordinated normativity of lexical entries with Biret-Merete and the FAD dict project
 • samlar GC-data samtidig
 • Facebook actions/discussions

Majja

 • jobba mykje med adjektiv
 • diskutert adjektiv-grammatikken med Trond
 • leksikalisert pres.part. som adjektiv

Saker framover:

 • mange dobbeltoppføringar - må sorterast og deretter ryddast
 • må diskutera adjektivgrammatikken vidare med Trond, andre
 • det er rom for fleire generaliseringar
 • setja seg inn i systemendringane/det nye systemet
 • kort presentasjon på Facebook - sørsamisk er òg ein del av Divvun!

Mål med adjektivarbeidet:

 • ingen dobbeltoppføringar
 • riktig komparasjon
 • betre generaliseringar = enklare vedlikehald/betre system

Tomi

 • added dictionary list to the Risten2 prototype
  • now it lists the root xml: lang (no other metadata)
  • http: //129.242.102.155: 8080/exist/apps/risten2/index.html

Coming:

 • code cleanup
 • PLX conversion - meeting Thursday at 9.00 AM: Thomas, Tomi, Sjur

  Adm. rutinar

  • innsjekking kvar dag
  • stutte måndagsmøte kvar måndags morgon
  • vekerapportar før det
  • separate prosjektmøte/gruppemøte utover veka om det trengst
  • det er så mange prosjekt no at eg ikkje kan involvera meg så mykje i mange av dei
  • de må sjølve ta ansvar for framdrift og rapportering, så hjelper eg til når det trengst

  Hjelp til sjølvhjelp

  • code reviews
  • ny infra:
   • betre og automatisert testing
   • dokumentasjon og testdata direkte i kjeldekoden

  Autumn projects and responsibilities

  Project lead in parenthesis behind each project:

  • Android keyboards and spellers (Børre)
  • Hunspell release (Børre)
  • Corpus (Børre)
  • PLX release (Sjur)
   • PLX conversion (Tomi)
    • Thomas fjernar lite frekvente derivasjonar
   • NSIS installer (Sjur)
  • Speech synthesis (Sjur)
  • Speller gold standards, and speller testing (Sjur)
  • New Infrastructure (Sjur)
  • Typo collection HTML App (Sjur)
  • Linguistic maintenance (Thomas)
  • Grammar checker (Thomas)
  • Risten2 (Tomi)
  • Aajege project (Aajege)