Meeting2012-09-03

Divvun-møte

Til stades: Børre, Inga, Maja, Sjur, Tomi, Thomas Tid: 11.00 norsk tid, 3.9.2012

Saker:

 • oppsummering av førre veka
 • prosjektstatus:
  • korpus
  • android-tastatur
  • risten2
  • sme - leksikalisering
 • korpusinnsamling
 • denne veka

oppsummering av førre veka

Børre:

 • korpusopprydding: metadata, xsl, språkpar og språkblanda dokument
 • har bygd android for å testa tastaturet han har laga

Inga:

 • ny, innføring og opplæring

Maja:

 • retta buggar
 • ny infra
 • korpusrettleiing med Børre: det er vanskeleg med bound berre på vic, vil heller ha på eiga maskin.

Ekstern svn-tilgang for $GTBOUND er problematisk. Dei som har tilgang er Maja, Børre og Michael Rießler.

Thomas:

 • leksikalisering av vuohta-words = ca halvparten ferdig

Tomi:

 • new infra
 • eXist, Risten2 - fixed bugs

prosjektstatus:

korpus

215 feil, mesteparten er "too low mainlang". Ein del er fleirspråklege, ein del må endrast til einspråklege for å slå av språkattkjenning. Minst 5 arbeidsdagar enno før alle er fiksa.

android-tastatur

Har laga tastatur, er omtrent det same som Trond laga (men sjekka ikkje då det vart implementert). Det er sjekka inn i apps/mobile/....

Har prøvd å byggja Android for å testa ut tastaturet. Det ser ut til å vera den enklaste måten å testa tastaturet på. For å få tastaturet inn på maskinene:

 • kopiera inn - er det mogleg?
 • tastatura er ofte levert av maskinprodusentane, dvs Samsung og andre, og ikkje dei som kjem frå Google.

Vi må undersøkja meir korleis tastatur blir inkludert i ferdige distribusjonar, for å sikra oss at dei samiske tastatura blir med heilt fram til brukarane. Vi må melda oss på Android-dev-lister.

risten2

Filtering is almost in place. Some errors in eXist fixed during the weekend (StackOverflowError).

sme - leksikalisering

Halvferdig med vuohta-leksikalisering.

PLX-konvertering

Nothing happened last week.

korpusinnsamling

Maja: Det går enormt mykje tid til å administrera korpusinnsamlinga - kan vi få andre til å gjera ein del av administrasjonen?

 • kan det kombinerast med Divvun-vegvisarane vi har planar om?
 • korpusinnsamling kan gjerne kombinerast med besøk og reiser for å informera om Divvun-verktya

denne veka

Børre:

 • setja opp ein logg over sudo-kommandoar på vic.
 • meir korpusopprydding
 • android-tastatur
 • etter ferien: avslutta arbeided med hunspell-stavekontroll

Thomas:

 • leksikalisering av vuohta-words
 • sjå om det er fler derivationer eg kan deleta
  • N>A -laš?
  • sjå om NAMAT kan omorganiseras/førminskas

Tomi:

 • Risten2
  • finish filtering
  • modularize and make more service-like (service, search, presentation)
 • new speller

Maja:

 • Gjennomgang av lexiconene + sjekk komparasjonen i adj.
 • Derivation fra verb/noun --> adj
 • Diskutere lexiconene med Trond og Lene?
 • (Error markup)

Inga:

 • lesa seg opp på kommandoar og lexc
 • har laga missing list, skal leggja til ord, og gjennom det få betre oversikt over materialet
 • fylgja opp kontakt frå nuorajTV