Meeting2012-09-11

Divvun-møte

Til stades: Inga, Maja, Sjur, Thomas, Tomi

Saker:

 • saker frå sist veke
 • denne veka

Viktigste saker frå sist veke

Inga

Har berre referansekorpuset, det blir kjedeleg i lengda. Treng meir å gjera.

Maja

 • MissingAdjLemmas, some left which have analyses(?)

Ny infra:

 • meir oversiktleg
 • betre enn den gamle

Sjur

Ny infra, særleg testskripta for SMA (= make check)

Thomas

 • lecixalized vuohta-derivations, have done half : D

Trekkja ut leksikaliseringskandidatar automatisk? Børre: Sjur eller Trond må gjera det : )

Tomi

 • Risten2 modules, search
 • Bugzilla, cleaning bugs

denne veka

Inga

 • Felles lemma for alle varianter av hvert leksem.
 • korpusinnsamling
 • låneord & normering

Maja

 • Bugs, missingLemmmas, (Kevin= 1 time?)

Sjur

 • testbenk for SMJ

Thomas

 • lecixalize vuohta-derivations
 • look at other derivations

Tomi

 • Bugzilla cleaning
 • Risten2
 • Speller