Meeting2012-09-19

Divvun-møte

Til stades: Børre, Inga, Maja, Sjur, Thomas, Tomi

Saker:

 • saker frå sist veke
 • rutinar
 • denne veka

Viktigste saker frå sist veke

Børre

Android-tastatur: Fikk endelig emulatoren i gang, tastaturet dukket ikke opp blant valgene. Bygget android igjen med se_NO som en av localene, men har ikke sjekket resultatet.

Inga

 • ref-korpus
 • MissingAdj

Maja

 • Adj_NounMissingLemma
 • fredag=lesedag

Sjur

 • yaml-testing no på plass, legg til testar for alt de kan tenkja dykk

Thomas

 • done with vuohta-derivations
 • julevsáme normative work with new julevsáme linguist
 • GC? helping Linda with verbvalencys Grammar Checker

Tomi

 • corpus bug fixing
 • speller compilation, bug search&fix
 • Risten2, added corpus files

Rutinar

 • sjekk inn kvar dag, helst oftare!
 • bruk make check

Reiser framover

 • alle: i Tromsø neste vek
 • Sjur: Risten2-presentasjon 9.10 i Oslo
 • Sjur: ferie 10.-21.10
 • Sjur: SLTC-konferanse i Lund 24.-26.10

Andre ting

 • bestilt nettbrett og fonar
 • starta prosess for å få videokonf i møterommet
 • Francis Tyers jobbar deltid fram til jul, mest med ny infra og MT

Denne veka

Børre

 • fad
 • risten2
 • android

Inga

 • MissingNouns
 • yaml-testar

Maja

 • MisingLemma
 • yaml-testing

Sjur

 • ny infra
  • fellessamiske namn inn i ny infra
  • oppdater hfst til å fylgja xerox

Thomas

 • lexicalizing NAMAT-derivations.
 • julevsáme mostly normative work with new julevsáme linguist
 • speller-testing

Tomi

 • Risten2 filtering to work
 • speller bug fixing