Meeting2012-09-25

Divvun-møte

Til stades: Børre, Inga, Maja, Sjur, Thomas, Tomi

Saker:

 • saker frå sist veke
 • rutinar
 • møtet i morgon
 • denne veka

Viktigste saker frå sist veke

 • Thomas
  • Continued with lexicalizations instead of derivations
  • Normative work
  • Work with verb-valencies
  • Gone through speller test results
 • Børre
  • Android keyboard
  • FAD-dictionary
 • Maja
  • Missing lemmas
 • Inga
  • Missing lemmas
  • Rydda i lexicon og i varianter av lemma.
 • Sjur
  • YAML-testar på plass for alle
  • fellessamiske namn

Rutinar

 • vekerapportar kvar måndag
 • bugzilla
  • bruk dei nye andsvarslenkene
  • lukk buggar som er ferdige

Denne veka

 • div. møte:
  • møte med Endre og Jorun - onsdag kl 10
  • Risten2 - onsdag kl 13.30
  • Lingvist-møte - torsdag kl 10
   • yaml
   • propernouns
  • speller - torsdag 13.30
 • praktiske ting:
  • maskiner
  • nøklar
  • nettbrett

Ymse

 • kvifor er ikkje Facebook-gruppa heilt open? Svar: ho er så open som ho kan vera.
 • skal vi vera gruppe eller side på Facebook? Ei side er uavhengig av ein spesifikk brukar - burde vi byta til ei side?