Meeting2012-10-01

Divvun-møte

Til stades: Børre, Inga, Maja, Sjur, Thomas, Tomi

Saker:

 • saker frå sist veke
 • rutinar
 • denne veka

Viktige saker frå sist veke

 • Maja:
  • missing lemmas and yaml-testing + div.møter.
 • Inga
  • Missing lemmas and yaml-testing
 • Sjur
  • meetings in Tromsø
 • Tomi
  • Risten2, got filtering to work
  • speller is now smaller, fixed bugs
 • Thomas
  • Lexicalized derivations and marked away derivations from speller
  • meetings, meetings
 • Børre
  • risten2
  • android-tastatur
  • forrest og menyer
  • møter

rutinar

 • Fleksiskjema i dag!
 • remember to check in!

denne veka

Inga har kalt inn til eit normeringsmøte i Tysfjord. Heidi Andersen, Kåre Tjihkkom, Solvår Turi, Anders Kintel, Bruce Moren-Duolljá, Svenn-Egil Moren-Duolljá, Harriet Aira, Lars Filip Paulsen, Samuel Gælok, May Judith Amundsen, Ingrid Kintel, Arnhild Lindbach, Britt-Inger Tuorda, Lill Tove Paulsen. Fredag kl 10.00.

Sjur vil prøva å gjera ferdig dei ulike transducarane i ny infra, og med full hfst-støtte.

Risten2-møte onsdag ettermiddag, kl 13 norsk tid.

Lingvistmøte torsdag kl 9.30

 • Thomas
  • Lexicalize derivations and mark away derivations from speller
 • Tomi
  • fix speller bugs
  • upgrade risten2 jQuery 1.7.2 > 1.8.2 (includes buttonset)
 • Børre
  • risten2, presentation of articles
  • android-tastatur, forbedre Skandinaviske tastatur
 • NB! ALLE:
  • installer ordbøker, samisk tastatur (for Android) på mobiltelefon og nettbrett!
  • Sjur sender e-post med lenker
  • NB!!Ta notatar mens de installerer og bruker, slik at vi kan forbetra og skriva dokumentasjon! NB!!