Meeting2012-10-08

Divvun-møte

Til stades: Børre, Inga, Maja, Sjur, Tomi

Saker:

 • saker frå sist veke
 • rutinar
 • denne og neste veke
 • neste møte

Hovudsaker frå sist veke

 • Børre
  • risten2: artikkelpresentasjon
  • android-tastatur: grunnleggende app med nordsamisk tastatur, for å lære (se hva som kan rettes i skandinavisk tastatur)
 • Inga
  • Yaml
 • Sjur: hfst på plass, men problem med sma

Rutinar

E-post frå brukarane (til feedback@divvun.no):

 • den som svarar skal alltid senda Cc til Divvun
 • tekniske spørsmål: Børre & Sjur svarar (Thomas?)
 • meir språklege spørsmål: den som arbeider med språket svarar

Denne og neste veke

 • Børre
  • Risten2
  • Android-tastatur
  • analysebugg
  • omsetjingsminne, parallellkorpuset (brukerinstruksjon)
 • Inga
  • Korpus-innsamling
  • bli ferdig med adj-yaml-testar
  • yaml-testar for andre ordklasser
 • Maja
  • planlegg SMA-reise
  • yaml-testar for alle ordklasser
  • (referansekorpus)
 • Tomi
  • Risten2
  • PLX-konvertering
 • Thomas

Neste Tromsø-møte

Neste tur til Tromsø: veke 46, 12-16.11.

 • medarbeidarsamtaler
 • meir opplæring i ny infra
 • sme over i ny infra?

Neste møte

Måndag 22.10