Meeting2012-11-12

Divvun-møte

Til stades: Børre, Inga, Maja, Sjur, Tomi

Saker:

 • saker frå sist veke
 • prosjektoversikt og -status
 • Bugzilla-status
 • denne veka
 • neste møte

Hovudsaker frå sist veke

 • Børre
 • Inga
  • Yaml
 • Maja
 • Sjur
  • speller meetings, installer
  • new infra
 • Thomas
  • compounding
 • Tomi
  • speller

prosjektoversikt og -status

 • aajege-språkspel - startar no
 • ny speller
  • plx - Tomi is working with more test data
  • installerar - Børre and Sjur is working on (outsourcing) this
 • risten2
  • search interface - the present alpha is very nice (despite the bugs: -) )
  • terminology editing - needs to be planned and started
 • leksikalisering - Thomas is working hard
 • hunspell-stavekontroll - Børre needs help with clitics
  • Ávvir (og andre utgjevarar) - utan dynamisk samansetjing
  • alle andre - med dynamisk samansetjing
 • ny infra - oahpa soon included, and:
  • sme i ny infra - Thomas, Sjur, Trond, Lene: needs to be planned
  • all spell checkers in the new infra - Tomi with help from Børre and Sjur
 • grammar-checker - Thomas has no time, we hope Linda has sometimes...
 • talesyntese - public tender about to go public, Joseph and Sjur working hard
 • nordplus-prosjekt - hasn't started yet, Sjur to follow up
 • samisk mobiltastatur for Android - Børre: eksisterande tastatur heilt ok, manglar ordliste; SMS funkar ikkje, men det er ikkje tastaturet sin feil

Bugzilla-status

 • Børre - 24 opne, 5 critical+ or P2+
 • Inga - 0 opne, 0 critical+ or P2+
 • Maja - 8 opne, 8 critical+ or P2+
 • Sjur - 23 opne, 3 critical+ or P2+
 • Tomi - 26 opne, 11 critical+ or P2+
 • Thomas - 15 opne, 0 critical+ or P2+

Denne veka

Lingvistmøte: torsdag 15.11 kl 9.15

Tema:

 • samansetjingar
 • derivasjonar

Andre ting:

 • Aajege-møte: onsdag kl. 9.00
 • Fellesbilete onsdag etter lunch
 • Korpusmøte (Børre & Sjur) - tysdag 10.30-12
 • Spellermøte - torsdag kl 11
 • Risten2-møte - torsdag 13.30

Sjur:

 • i Oslo på fredag
 • Thomas
  • compounding
  • lemmatizing