Meeting2012-11-26

Divvun-møte

Til stades: Børre, Inga, Maja, Sjur, Tomi

Saker:

 • saker frå sist veke
 • Prisutdelinga - oppsummering
 • Bugzilla-status
 • denne veka
 • neste møte

Hovudsaker frå sist veke

 • Thomas
  • worked with Grammar Checker : 0 - : -D
 • Maja Lisa
  • bugs,writing doc. adj-comparation
 • Tomi
  • worked with speller bug fixes
 • Børre
  • WiX-installer for MSOffice/Windows
 • Inga
  • Yaml
 • Sjur
  • Gollegiella-prisen
  • Nordplus Sprog-opprydding
  • talesynteseutlysing

Prisutdelinga - oppsummering

Muntleg referat frå Sjur. Flott markering av arbeidet vårt!

Informasjonsavdelinga ved UiT hadde tatt helg : -(

Bugzilla-status

 • Børre - 24 opne, 5 critical+ or P2+
 • Inga - 2 opne, 0 critical+ or P2+
 • Maja - 5 opne, 5 critical+ or P2+
 • Sjur - 25 opne, 3 critical+ or P2+
 • Tomi - 28 opne, 13 critical+ or P2+
 • Thomas - 15 opne, 0 critical+ or P2+

Denne veka

Aajege-møte: tysdag kl 13 Lingvistmøte: onsdag kl 9.30

 • smj: samansette ord
 • sma: ?
 • Thomas
  • back to Lenes bugs/divrrit/ruollat/romahat
  • compound lexicalization
 • Tomi
  • speller bug fixes
 • Børre
  • Continue work on python based corpus conversion
  • Fix WiX-installer when we get feedback on it
 • Sjur
  • send Nordplus-sprog-dokument til Inga
  • send instruksjonar for Android-/nettbrettesting
 • Inga
  • Bli ferdig med Yaml
 • Maja
  • yaml
  • missinglist fra Elgå
  • bugs
  • adj-documentation
  • Se buglista for oppgaver
  • lingvistmøte - meld inn problemstillinger

Neste møte

Måndag 3.12. kl 12.30