Meeting2012-12-03

Divvun-møte

Til stades: Børre, Inga, Maja, Sjur, Tomi

Saker:

 • saker frå sist veke
 • Bugzilla-status
 • denne veka
 • neste møte

Hovudsaker frå sist veke

 • Thomas
  • lemmatizing
  • speller-test
  • compounding
 • Maja Lisa
  • nothing
 • Tomi
  • speller bugfixing
 • Børre
  • windows installer
  • teste windows installere
 • Inga
  • Yaml
  • Opprydding i lexiconer
 • Sjur
  • diverse ny infra

Bugzilla-status

 • Børre - 27 opne, 6 critical+ or P2+
 • Inga - 2 opne, 0 critical+ or P2+
 • Maja - 5 opne, 0 critical+ or P2+
 • Sjur - 24 opne, 3 critical+ or P2+
 • Tomi - 27 opne, 13 critical+ or P2+ - many of these are fixed in sme, but I don't know the status in sm[aj]
 • Thomas - 12 opne, 0 critical+ or P2+

Denne veka

Aajege-møte: tysdag kl 12.30 Lingvistmøte: onsdag kl 9.30 Spellermøte kvar dag kl 13.30, on Friday 14.00

 • Thomas
  • speller-test
  • compounding
  • shall help Majja Wednesday
 • Tomi
  • speller bugfixing
 • Børre
  • ny installerar
  • korpusanalyse på gtlab
 • Sjur
  • ny infra
  • nordplusprosjekt til Inga
 • Inga
  • Korpusinnsamling
  • Yaml
 • Maja
  • saker frå førre veka

Neste møte

Måndag 10.12. kl 13.00