Meeting2013-01-14

Divvun-møte

Til stades: Børre, Maja, Sjur, Tomi

Borte: Inga

Saker:

 • saker sidan sist
 • status for speller
 • konferansar i 2013
 • Bugzilla-status
 • denne veka
 • neste møte

saker sidan sist

 • Thomas
  • speller testing
  • compounding
 • Børre
  • korpuskonvertering på pythonsk
   • python har bindingar for xfst og hfst, som gjer det lett å bruka fst-funksjonalitet som ein del av konvertinga
   • heilheitleg prosessering frå orig-fil til deling i ulike ferdig-konverterte og analyserte filer
   • samla alle delar i eitt bibliotek
   • betre handtering av manuell og automatisk innsamling frå nettet
 • Maja Lisa
  • heime med sjuk unge
 • Tomi
  • speller bug fixes
  • speller testing
 • Inga
  • Kontrakter
 • Sjur
  • LexC-kurs i Helsingfors
  • forbetringar i infrastrukturen, særleg for Windows/Cygwin-brukarar

status for speller

 • These are left
multipart/long cmps Ássanrievttijođiheaddjái 819
not accepted filbmačeahppi gets sugg *filbma-čeahppi 1544
alph+clitic  *sbat 1544
alph+noun/adj not rec a-muorra, d-beakkálmasat 785,818,1544
Gen-name+noun  *Sirpmá-skuvla 1544
num cmp: s on 0- 051-nummarat 631

Konferansar i 2013

 • NoDaLiDa (Oslo, mai: Sjur)
 • sørsamiske skulekonferansen (Maja?)
 • språk(mangfalds)konferanse (Tromsø, til hausten)

Bugzilla-status

 • Børre - 30 opne, 7 critical+ or P2+
 • Inga - 1 opne, 0 critical+ or P2+
 • Maja - 5 opne, 0 critical+ or P2+
 • Sjur - 26 opne, 5 critical+ or P2+
 • Tomi - 25 opne, 13 critical+ or P2+
 • Thomas - 08 opne, 0 critical+ or P2+

Denne veka

 • stavekontrollmøte kvar etterdag 13.30
 • hunspellmøte på fredag kl 9.30
 • lingvistmøte på torsdag kl 9.30
 • Thomas
  • speller testing
  • compounding
 • Børre
  • korpus
  • hunspell
 • Sjur
  • Tromsø 21-25. januar
 • Tomi
  • speller bug fixes
  • speller testing
 • Maja
 • Inga
  • Legge til tekst
  • Underskriftsinnsamling

neste møte

21. januar kl 13.00