Meeting2013-01-21

Divvun-møte

Til stades: Børre, Inga, Maja, Sjur, Thomas, Tomi

Saker:

 • saker sidan sist
 • status for speller
 • Bugzilla-status
 • Vårplanar
 • denne veka
 • neste møte

Topp-3 saker sidan sist

 • Thomas
  • cømpounding
  • speller
 • Børre
  • python-convert2xml
 • Tomi
  • speller bug fixing
 • Sjur
  • dokumentasjonsinfra for ny infra
  • rettingar i jspwiki-pluggen for forrest
 • Maja
  • kurs grep-regex
  • korpus og missinglist
  • legg ut spørsmål om divvun
 • Inga
  • La til tekst i korpus
  • Kontrakter

Status for speller

 • 4-5-6 bugs all the time, we are not yet in goal

Bugzilla-status

 • Børre - 29 opne, 6 critical+ or P2+
 • Inga - 1 opne, 0 critical+ or P2+
 • Maja - 5 opne, 0 critical+ or P2+
 • Sjur - 26 opne, 5 critical+ or P2+
 • Tomi - 14 opne, 3 critical+ or P2+
 • Thomas - 07 opne, 0 critical+ or P2+

Vårplanar

 • Word-oppdatering for SME
 • Nordplus workshop i februar
 • Nordplus-prosjekt heile våren
 • nye stavekontrollar for SMJ og SMA
 • stavekontrolla for Hunspell og HFST (OpenOffice/LibreOffice)
 • talesyntese
 • grammatikkontroll
  • Linda & Thomas - språkleg
  • Francis, ev. Sjur og Tommi - teknisk
 • Risten2
 • Korpus-søkegrensesnitt (Korp og Karp, GU)
 • meir ny infra
 • Aajege-prosjektet

denne veka

 • solbolle - måndag kl 14
 • felles intro til dokumentasjon i kjeldekoden - onsdag 9.30
 • aajege-møte - tysdag kl 9.00
 • speller-møte kvar ettermiddag
 • Mac-en til Maja
 • Thomas
  • cømpounding
  • speller
 • Maja
  • add from missinglist - innkommet tekst
  • ny speller i sma/smj
  • testing
  • adj
 • Inga
  • Legge til tekst i korpus
 • Børre
  • python-convert2xml
  • hunspell
 • Tomi
  • speller bug fixing
 • Sjur
  • artikkel til NoDaLiDa