Meeting2013-02-04

Divvun-møte

Til stades: Børre, Inga, Maja, Sjur, Thomas, Tomi

Saker:

 • saker sidan sist
 • status for speller
 • speller-lansering
 • Bugzilla-status
 • Vårplanar
 • denne veka
 • neste møte

Topp-3 saker sidan sist

 • Børre
 • Inga
  • dokumentasjon
 • Maja
  • dokumentasjon
 • Sjur
  • heimesidearbeid
  • hfst-testing
  • yaml-testing rett frå lexc
 • Thomas
  • speller testing
 • Tomi
  • speller fixing
  • vacation

Status for speller

 • We've got only One serious bug left:
  • number+prop cmps w/o hyph — 21Geaivi — Bug no. 711
 • Tested RC 2.3 thoroughly, found some more bugs, some rather serious, but should be easy to fix Bug 1586, 1587, 1588, 1590, But otherwise it is šitagood!

Speller-lansering

 • Tomi fiksar dei feila som er i morgon
 • oppdater brukardokumentasjonen:
  • nye skjermbilete
  • sma-, sme-, smj-sidene får skjermbilete for sine eigne verkty
  • nob-, swe-, fin- og eng får respektive smj, sma, sme og sme
  • sma-, sme-, smj-sidene bruker OS-språket nob for alle tre
  • fjern leaflet- og X-spell-mappene, samla all brukardok i OS-spesifikke mapper
  • dela opp dokumentasjonen i installasjon, bruk og tastatur? Ja.
  • lenke mellom kvar side i naturleg ordning
 • skriva pressemelding
 • annonsera på heimeside, e-postlister, facebook

Bugzilla-status

 • Børre - 29 opne, 6 critical+ or P2+
 • Inga - 1 opne, 0 critical+ or P2+
 • Maja - 5 opne, 0 critical+ or P2+
 • Sjur - 26 opne, 5 critical+ or P2+
 • Tomi - 14 opne, 3 critical+ or P2+
 • Thomas - 06 opne, 0 critical+ or P2+

Vårplanar

Dato Ooppgåve
1.2. korpuskonvertering, python
6.2. PLX-oppdatering for SME
11.2. talesyntese - ny utlysing
1.3. stavekontrollar for Hunspell (InDesign + OpenOffice/LibreOffice)
1.3. stavekontrollar for HFST (OpenOffice/LibreOffice)
4-8.3. Nordplus workshop i mars (veke 10)
15.3. Risten2 - søking/ordboksportal - beta
15.3. termredigering - wikimedia-basert - HU, Sjur, Tomi, Børre
31.5. grammatikkontroll - teknisk arbeid (Francis)
31.5. nye PLX-stavekontrollar for SMJ og SMA
30.6. Nordplus-prosjekt heile våren
čađat meir ny infra
čađat korpusinnsamling
31.12. Aajege-prosjektet
--- grammatikkontroll - språkleg arbeid
--- Korpus-søkegrensesnitt (Korp og Karp, GU)

denne veka

 • speller-møte kvar ettermiddag 13.30
 • lingvistmøte onsdag 9.30
  • yaml-testdata direkte i lexc
 • Børre
  • hunspell
  • feilmerking i korpus
  • bygging av nettsider
 • Inga
  • Dokumentasjon i LexC
  • Avspaserer fredag
 • Maja
  • kontrakter
  • test speller
  • korpusinnsamling
  • Buggene
 • Sjur
  • artikkel til NoDaLida (om ny infra)
 • Thomas
  • plan is to even more thoroughly test both Hunspell- and mainspeller
 • Tomi
  • speller fixing, one bug
  • ferie to-ma