Meeting2013-02-11

Divvun-møte

Til stades: Børre, Inga, Maja, Sjur, Thomas, Tomi

Saker:

 • saker sidan sist
 • status for speller
 • Bugzilla-status
 • Reviderte vårplanar
 • vinterferie
 • denne veka
 • neste møte

Topp-3 saker sidan sist

 • Børre
  • Dokumentasjon og oversetting
 • Inga
  • Dokumentasjon
  • Oversetting
 • Maja
  • documentation
 • Sjur
  • Divvun2.3-lansering
 • Thomas
  • speller-testing
 • Tomi
  • speller bug fixing
  • risten2

Status for speller

Lansert!

Problem med den offisielle nettsida for lulesamisk - mange sider og lenker som ikkje funkar i Windows-dokumentasjonen.

Einaste tilbakemeldinga: Audun Lona peikar på manglande støtte og prioritering av Windows-brukarar.

Bugzilla-status

 • Børre - 34 opne, 6 critical+ or P2+
 • Inga - 1 opne, 0 critical+ or P2+
 • Maja - 5 opne, 0 critical+ or P2+
 • Sjur - 26 opne, 5 critical+ or P2+
 • Tomi - 14 opne, 3 critical+ or P2+
 • Thomas - 6 opne, 0 critical+ or P2+

Reviderte vårplanar

Ferdig:

Dato Ooppgåve
1.2. korpuskonvertering, python
6.2. PLX-oppdatering for SME
Dato Ooppgåve
11.2. talesyntese - ny utlysing
1.3. stavekontrollar for Hunspell (InDesign + OpenOffice/LibreOffice)
1.3. stavekontrollar for HFST (OpenOffice/LibreOffice/Windows8)
4-8.3. Nordplus workshop i mars (veke 10)
15.3. Risten2 - søking/ordboksportal - beta
15.3. termredigering - wikimedia-basert - HU, Sjur, Tomi, Børre
31.5. grammatikkontroll - teknisk arbeid (Francis)
31.5. nye PLX-stavekontrollar for SMJ og SMA = språklege oppdateringar
30.6. Nordplus-prosjekt heile våren
čađat meir ny infra
čađat korpusinnsamling
31.12. Aajege-prosjektet
--- grammatikkontroll - språkleg arbeid
--- Korpus-søkegrensesnitt (Korp og Karp, GU)

Vinterferie

 • Sjur: 18-22.2

denne veka

 • lingvistmøte onsdag kl 9.30
  • kva gjer vi med feil vi finn i referanseverka?
 • Risten2-møte (koordinering med Neahttasánit) - tysdag kl 13 (Tomi, Sjur)
 • Hunspell-møte - tysdag kl 9.30 (Børre, Thomas, Sjur)
 • Børre
  • Hunspell
  • avslutt arbeidet med nye konverteringsrutiner: dokumentasjon, fjern gamal kode
 • Inga
  • Dokumentasjon
  • Yaml
  • planleggja NORDPLUS-samling
 • Maja
  • meir dokumentasjon og opprydding
  • planleggja tur til SMA-land : )
 • Sjur
  • HFST-stavekontrollar - Tommi Pirinen
  • planleggja NORDPLUS-samling
  • oppdateringar av spellertestbenken
 • Thomas
  • umasit, various...
 • Tomi
  • nouns+numerals Bug1603
  • Risten2 (eXist 2.0 published last week)

Neste møte

25. februar kl 13.