Meeting2013-02-25

Divvun-møte

Til stades: Børre, Inga, Maja, Sjur, Thomas, Tomi

Saker:

 • saker sidan sist
 • status for Hunspell-speller
 • møte med Sametinget
 • Bugzilla-status
 • Reviderte vårplanar
 • denne veka
 • neste møte

Topp-3 saker sidan sist

 • Børre
  • hunspell
 • Inga
  • Yaml i affixes filer > retting av feil
  • Propernouns dokumentasjon
 • Maja
  • adjektiv-omorganisert
 • Sjur
  • ny infra
  • vinterferie
 • Thomas
  • compounds
  • verb-valencies with linda
 • Tomi
  • Risten2

Status for Hunspell-speller

Programmet som omformer (PLX-)ordlister til hunspell .dic og .aff filer er i ferd med å bli fornyet.

Risten2 - status

Tomi has been reworking the web view and done REST interface in risten-eXist. (129.242.102.171: 8080/risten) Updated version ready for demo by Wednesday morning.

Møte med Sametinget

 • neste utlysingsrunde med talesyntese
 • redigering for termarbeidet
  • setja opp mediawiki-server (Børre)
  • konvertera og importera eksisterande terminologi (Børre & Tomi)
 • Risten2 (søkjegrensesnitt for ordbøker og terminologi)
 • konvertering av ordboka til Anders Kintel
 • kjøpa fri dei sørsamiske ordbøkene? Både KB&LMM
  • Sagka Nejne & Per Martin Israelsson (swesma) er utgjeve av det svenske Sametinget, Maja skriv og spør om manuskriptet er tilgjengeleg for andre/som open kjeldekode.

Nordplus-samling

Neste veke, Thomas blir med for nordsamisk (vi bruker materialet til Lene, som er stort nok for formålet vårt). Vi inviterer Lene til å prata om det nordsamiske materialet.

Sjur og Inga lagar program denne veka.

Bugzilla-status

 • Børre - 34 opne, 6 critical+ or P2+
 • Inga - 1 opne, 0 critical+ or P2+
 • Maja - 5 opne, 0 critical+ or P2+
 • Sjur - 24 opne, 3 critical+ or P2+
 • Tomi - 14 opne, 3 critical+ or P2+
 • Thomas - 8 opne, 0 critical+ or P2+

Reviderte vårplanar

Dato Oppgåve
11.2. talesyntese - ny utlysing
1.3. stavekontrollar for Hunspell (InDesign + OpenOffice/LibreOffice)
1.3. stavekontrollar for HFST (OpenOffice/LibreOffice/Windows8)
4-8.3. Nordplus workshop i mars (veke 10)
15.3. Risten2 - søking/ordboksportal - beta
15.3. termredigering - wikimedia-basert - HU, Sjur, Tomi, Børre
31.5. grammatikkontroll - teknisk arbeid (Francis)
31.5. nye PLX-stavekontrollar for SMJ og SMA = språklege oppdateringar
30.6. Nordplus-prosjekt heile våren
čađat meir ny infra
čađat korpusinnsamling
31.12. Aajege-prosjektet
--- grammatikkontroll - språkleg arbeid
--- Korpus-søkegrensesnitt (Korp og Karp, GU)

denne veka

 • Børre
  • Hunspell
  • byrja å sjå på oppsettet for WikiMedia-server
  • svn-flyttinga
 • Inga
  • Propernouns
  • program for Nordplus-samlinga
 • Maja
  • meir adjektivomorg. + dok
 • Sjur
  • møte med Sametinget
  • program for Nordplus-samlinga
 • Thomas
  • compounds
  • maybe Hunspell
 • Tomi
  • Risten2 demo-klar
  • the muorragolbma-bug

Neste møte

11. mars kl 13., ev. neste veke om vi får det til å passa.