Meeting2013-03-11

Divvun-møte

Til stades: Børre, Inga, Maja, Sjur, Thomas, Tomi

Saker:

 • saker sidan sist
 • status for Hunspell-speller
 • Risten2-status
 • Bugzilla-status
 • Reviderte vårplanar
 • denne veka
 • neste møte

Topp-3 saker sidan sist

 • Børre
  • Nordplus
  • hunspell
 • Inga
  • Nordplus
 • Maja
  • adj-org + 3 dg.ferie
 • Sjur
  • Nordplus
 • Thomas
  • Nordplus
  • compounding
 • Tomi
  • Risten2

Status for Hunspell-speller

Hunspell-konverteringa burde vera funksjonell igjen i morgon, etter at ho har vorte kraftig skrive om pga endra PLX-konvertering.

Risten2 - status

Tomi har byrja arbeided med artikkelvising. Meir eller mindre siste versjon finst på http://divvun.no:8080/risten/.

Korpus-arbeid

Børre ser på manglande korpusmateriale innimellom anna arbeid.

Bugzilla-status

 • Børre - 34 opne, 6 critical+ or P2+
 • Inga - 1 opne, 0 critical+ or P2+
 • Maja - 5 opne, 0 critical+ or P2+
 • Sjur - 24 opne, 3 critical+ or P2+
 • Tomi - 14 opne, 3 critical+ or P2+
 • Thomas - 8 opne, 0 critical+ or P2+

Reviderte vårplanar

Dato Oppgåve
11.2. talesyntese - ny utlysing
22.3. stavekontrollar for Hunspell (InDesign + OpenOffice/LibreOffice)
22.3. stavekontrollar for HFST (OpenOffice/LibreOffice/Windows8)
15.3. Risten2 - søking/ordboksportal - beta
15.3. termredigering - wikimedia-basert - HU, Sjur, Tomi, Børre
31.5. grammatikkontroll - teknisk arbeid (Francis)
31.5. nye PLX-stavekontrollar for SMJ og SMA = språklege oppdateringar
30.6. Nordplus-prosjekt heile våren
čađat meir ny infra
čađat korpusinnsamling
31.12. Aajege-prosjektet
--- grammatikkontroll - språkleg arbeid
--- Korpus-søkegrensesnitt (Korp og Karp, GU)

denne veka

 • Børre
  • Hunspell
  • terminologiredigering/MediaWiki
 • Thomas
  • compounding
  • Nordplus
  • Hunspell
 • Inga
  • Nordplus
 • Maja
  • adjektivorganisering
 • Sjur
  • talesynteseutlysing
 • Tomi
  • muorragolbma-bug
  • Risten2

Neste møte

18. mars kl 10.