Meeting2013-03-18

Divvun-møte

Til stades: Børre, Inga, Maja, Sjur, Thomas, Tomi

Saker:

 • saker sidan sist
 • status for stavekontrollar
 • Risten2-status
 • Bugzilla-status
 • Reviderte vårplanar
 • denne veka
 • neste møte

Topp-3 saker sidan sist

 • Børre
  • Hunspell - wordlist2hunspell
  • Nordplusmøte
  • Oppsett av mediawiki på gtlab
 • Inga
  • Nordplus
  • Báhko - Korpusinnsamling
 • Maja
  • sjuk
 • Sjur
  • TTS-utlysinga ute, fire interessentar så langt : )
  • byrja å sjå på terminologi-redigering, import & eksport
  • betre testeoppsett i ny infra
 • Thomas
  • Compounds
  • Hunspell
 • Tomi
  • Risten2

Status for stavekontrollar

Hunspell

Hunspell-konverteringa fungerer igjen. Genererer svært stor dic-filer (500+ Mb). Ordmengda kan delast opp i prefiks og ordstammer. Børre arbeider vidare med dette, med samansetjignar og med MWE.

HFST+Voikko

Støtte for HFST er no offisielt ein del av Voikko (sjølv om det ikkje er default). Vi må testa hfst-stavekontrollane og betra forslaga.

Word/PLX

Etter Hunspell skal vi ha ut ny versjon med oppdatert Win-installering, og med feilrettingar av buggane som har dukka opp.

Risten2 - status

Search is still quite slow on client-side. Tomi will move client-side code into another javascript framework. Terminology and dictionary xml source files structure need to be unified.

MediaWiki/termredigering

Børre jobbar med det, stort prakk å få det til. Deretter installera MediaWiki-pluggar og termtilpassingar.

Easter-holiday

Namn Dato
Thomas No holiday : (, working from Ruoŧŧa, probably not regular hours
Inga No holiday, jobber fra Kauto uke 13 & 14.
Børre No holiday
Tomi No holiday
Sjur 27.3. + 2.4., 3.4. kort dag

Bugzilla-status

 • Børre - 42 opne, 6 critical+ or P2+
 • Inga - 1 opne, 0 critical+ or P2+
 • Maja - 5 opne, 0 critical+ or P2+
 • Sjur - 14 opne, 3 critical+ or P2+
 • Tomi - 21 opne, 3 critical+ or P2+
 • Thomas - 8 opne, 0 critical+ or P2+

Reviderte vårplanar

Dato Oppgåve
22.3. mediawiki-servar på plass for terminologiredigering
22.3. SD- og mekanikktermane konverterte og importerte
22.3. stavekontrollar for Hunspell (InDesign + OpenOffice/LibreOffice)
22.3. stavekontrollar for HFST (OpenOffice/LibreOffice/Windows8)
10.4. Juss-termane konverterte og importerte til Risten2 og mediawiki
10.4. beta av Risten2
23.4. TTS-søknadsfrist
30.4. TTS-leverandør vald
31.5. grammatikkontroll - teknisk arbeid (Francis)
31.5. nye PLX-stavekontrollar for SMJ og SMA = språklege oppdateringar
31.5. Risten2 ferdig
30.6. Nordplus-prosjekt heile våren
čađat meir ny infra
čađat korpusinnsamling
haust alle delar av omsetjingsarbeidsbenken på plass, kurs for SD-oms.
31.12. Aajege-prosjektet
--- Konvertere Kintels ordbok
--- grammatikkontroll - språkleg arbeid
--- Korpus-søkegrensesnitt (Korp og Karp, GU)

denne veka

 • Børre
  • MediaWiki-servar
  • Hunspell
 • Thomas
  • Compounds
  • Nordplus
  • Hunspell?
 • Inga
  • Nordplus
 • Maja
  • som før
 • Sjur
  • årsrapport til FAD + anna byråkrati
  • konvertera SD- og mekanikktermar til ny/felles xml-struktur (ordbokslik)
  • HFST-stavekontroll
 • Tomi
  • Dillinjeallje-bug or the so called áhččivihtta-bug
  • Risten2

Neste møte

25. mars kl 9.30 (berre lyd).