Meeting2013-04-08

Divvun-møte

Til stades: Børre, Inga, Maja, Sjur, Thomas, Tomi

Saker:

 • saker sidan sist
 • status for stavekontrollar
 • Risten2-status
 • MediaWiki/termredigering
 • svn-flytting
 • Bugzilla-status
 • Reviderte vårplanar
 • denne veka
 • neste møte

Topp-3 saker sidan sist

 • Børre
  • svn på gtsvn, svn tilgjengelig fra gtsvn, ikke fra andre steder ...
  • hunspell, jobbet med å behandle prefix, no cigar enda
  • feil i dekoding på korpuskonvertering, fikset bug1640
 • Inga
  • Merket feil i tekster
 • Maja
  • Lexiconorg.
  • forelesing med Trond : -)
  • lest litteratur om nomen
 • Sjur
  • TTS
  • infra-arbeid
  • forseinka heimreise frå påskeferien
 • Thomas
  • compounds
 • Tomi
  • Risten2

Status for stavekontrollar

Hunspell

Arbeidet går framover, men det krev framleis ein del arbeid for å handtera leksikaliserte samansetjingar på ein effektiv måte.

HFST+Voikko

Ikkje noko nytt.

Risten2 - status

Det finst ein pre-beta-versjon på http://divvun.no:8080/risten/. Test og meld tilbake!

Vi må bli ferdige med beta til Tana-samlinga som SD held tysdag og onsdag neste veke.

MediaWiki/termredigering

Alle utvidelser unntatt den termspesifikke delen er installert. URL til termwikien er: http://gtsvn.uit.no/termwiki

svn-flytting

Alle repoar bortsett frå $GTBOUND er synkronisert, og kan takast i bruk når som helst berre ekstern tilgang blir fiksa.

Bugzilla-status

 • Børre - 42 opne, 6 critical+ or P2+
 • Inga - 1 opne, 0 critical+ or P2+
 • Maja - 5 opne, 0 critical+ or P2+
 • Sjur - 14 opne, 3 critical+ or P2+
 • Tomi - 21 opne, 3 critical+ or P2+
 • Thomas - 8 opne, 0 critical+ or P2+

Reviderte vårplanar

Dato Oppgåve
10.4. mediawiki-servar på plass for terminologiredigering
11.4. SD- og mekanikktermane konverterte og importerte
12.4. Juss-termane konverterte og importerte til Risten2 og mediawiki
12.4. beta av Risten2
19.4. stavekontrollar for Hunspell (InDesign + OpenOffice/LibreOffice)
19.4. stavekontrollar for HFST (OpenOffice/LibreOffice/Windows8)
23.4. TTS-søknadsfrist
30.4. flytta svn-repo til gtsvn
30.4. TTS-leverandør vald
31.5. grammatikkontroll - teknisk arbeid (Francis)
31.5. nye PLX-stavekontrollar for SMJ og SMA = språklege oppdateringar
31.5. Risten2 ferdig
30.6. Nordplus-prosjekt heile våren
čađat meir ny infra
čađat korpusinnsamling
haust alle delar av omsetjingsarbeidsbenken på plass, kurs for SD-oms.
31.12. Aajege-prosjektet
--- Konvertere Kintels ordbok
--- grammatikkontroll - språkleg arbeid
--- Korpus-søkegrensesnitt (Korp og Karp, GU)

denne veka

 • Lingvistmøte 10.4 9.30
 • Risten2-møte kvar ettermiddag?
 • Risten+termwiki+termkonverteringsmøte: 8.4 kl 15
 • Børre
  • termwiki
  • hunspell
 • Inga
  • Merke tekst
  • Propernouns
 • Maja
  • adjektiv
  • propernouns
 • Sjur
  • TTS
  • infra
 • Thomas
  • compounds, in the spurt now!
  • søka ferie
 • Tomi
  • beanaovcci-bug

Nærmaste framtid etter denne veka

 • Børre avspaserer fredag 26.4
 • Thomas ferie 22/5-30/5

Neste møte

15. april kl 13.30.