Meeting2013-04-22

Divvun-møte

Til stades: Børre, Inga, Maja, Sjur, Thomas, Tomi

Saker:

 • saker sidan sist
 • plan for stavekontrollar
 • NoDaLiDa-CG-workshop
 • Risten2-status
 • MediaWiki/termredigering
 • svn-flytting
 • Bugzilla-status
 • Reviderte vårplanar
 • denne veka
 • neste møte

Topp-3 saker sidan sist

 • Børre
 • Tana - Lovtermseminar
 • hunspell
 • Inga
  • Propernouns
  • Nordplus
 • Maja
  • propernouns
  • adjectives - dokumentation +
 • Sjur
  • tts-utlysing: korpus- og leksikonprøve
 • Thomas
  • Compounds
 • Tomi
  • Risten2

Plan for stavekontrollar

Oppsummering:

 • plx i ny infra
 • oppdatert installerar (i alle fall for Office 2013)
 • språklege oppdateringar frå korpus
 • systematisk testing
 • retta kjende feil
 • bruk stavekontrollen sjølv i alt de skriv! : D

Meir detaljert

 • plx-konvertering i ny infra
 • stavekontrolltestar for alle stavekontrollane:
  • flytta og generalisera testane i gamal infra
  • grunnformstest
  • paradigmetest for utvalde ord
  • ordkonstruksjonstest, dekningstest for alle ordklasser
  • regresjonstest for kvar stavekontrolltype
 • for alle sme, smj, sma:
  • test mot korpus
  • leksikaliser
  • test mot gullstandardkorpuset
  • smj: test både mot Nordsalten og mot svensk korpus (må truleg samlast inn)

NoDaLiDa-CG-workshop

Risten2 - status

Major rework to speed up the application. Looks promising.

MediaWiki/termredigering

Vi har fått eit svar frå Helsingfors, får manglande kode denne veka.

Victorio-flytting

Skal vera ferdig til i morgon kl. 9, men blir det truleg ikkje. Det blir ei pause i svn-tenestene akkurat då vi flyttar. Det kjem e-post.

Bugzilla-status

 • Børre - 42 opne, 6 critical+ or P2+
 • Inga - 1 opne, 0 critical+ or P2+
 • Maja - 5 opne, 0 critical+ or P2+
 • Sjur - 14 opne, 3 critical+ or P2+
 • Tomi - 21 opne, 3 critical+ or P2+
 • Thomas - 8 opne, 0 critical+ or P2+

Reviderte vårplanar

Dato Oppgåve
10.4. mediawiki-servar på plass for terminologiredigering
11.4. SD- og mekanikktermane konverterte og importerte
12.4. Juss-termane konverterte og importerte til Risten2 og mediawiki
12.4. beta av Risten2
19.4. stavekontrollar for Hunspell (InDesign + OpenOffice/LibreOffice)
19.4. stavekontrollar for HFST (OpenOffice/LibreOffice/Windows8)
23.4. TTS-søknadsfrist
30.4. flytta svn-repo til gtsvn
30.4. TTS-leverandør vald
31.5. grammatikkontroll - teknisk arbeid (Francis)
31.5. nye PLX-stavekontrollar for SMJ og SMA = språklege oppdateringar
31.5. Risten2 ferdig
30.6. Nordplus-prosjekt heile våren
čađat meir ny infra
čađat korpusinnsamling
haust alle delar av omsetjingsarbeidsbenken på plass, kurs for SD-oms.
31.12. Aajege-prosjektet
--- Konvertere Kintels ordbok
--- grammatikkontroll - språkleg arbeid
--- Korpus-søkegrensesnitt (Korp og Karp, GU)

denne veka

 • Lingvistmøte onsdag kl 9.30
 • Risten2-møte kvar ettermiddag
 • Risten+termwiki+termkonverteringsmøte: etter at vi har fått Helsingfors-koden
 • Børre
  • Oppdatera NSIS til å akseptera Office 2013
  • Hunspell
  • Termwiki
 • Inga
  • Nordplus
  • Propernouns
  • Korpusinnsamling
 • Maja
  • propernouns
  • gullstandard-korpuset
  • adj.
 • Sjur
  • tts-utlysinga
  • speller-testing i ny infra
 • Thomas
  • maybe nordplus and something else
  • konvertering til IPA
 • Tomi
  • the Hillafortyone-bug!
  • Risten2

Nærmaste framtid etter denne veka

 • Børre avspaserer fredag 26.4
 • Inga jobber halve dager 2. og 3. mai.
 • Inga og Maja deltar på Giellagálldo møter i Kiruna 21.-22. mai
 • Thomas ferie 22/5-30/5

Neste møte

29. april kl 10.30.