Meeting2013-04-29

Divvun-møte

Til stades: Børre, Inga, Maja, Sjur, Thomas, Tomi

Saker:

 • saker sidan sist
 • plan for stavekontrollar
 • NoDaLiDa-CG-workshop
 • Risten2-status
 • MediaWiki/termredigering
 • svn-flytting
 • Bugzilla-status
 • korpus
 • Reviderte vårplanar
 • denne veka
 • neste møte

Topp-3 saker sidan sist

 • Børre
  • svn-flytting
  • hunspell
  • smi-/sma-propernouns
 • Inga
  • Nordplus
  • Propernouns
 • Maja
  • heime med sjuk unge
 • Sjur
  • svn-flytting frå vic til gtsvn
  • stavekontrollfeil i ny infra
  • fann og hjelpte til med å retta feil i hfst-ospell
 • Thomas
  • Compounds
 • Tomi
  • Risten2

Stavekontrollarbeid

Førre veka

 • lingvistarbeid: arbeid med smi-lista
 • teknisk: retta feil i hfst-ospell, støtte for foma-stavekontroll

Framover:

 • meir smi
 • korpus-missing
 • plx-konvertering i ny infra

NoDaLiDa-CG-workshop

 • Inga, Maja og Tomi til Oslo. Inga jobber i Tromsø 16. og 21. mai.
 • Thomas til Helsingfors veka før? Apertium-kurs

Alle ordnar reisa sjølv - hugs søknad!

Risten2-status

Continued work since the last meeting. Ny versjon er mykje raskare enn den gamle.

MediaWiki/termredigering

Ingen ting nytt sidan sist.

svn-flytting

Vi har flytta! Sertifikatet ser ut som det fungerer som det skal, det òg.

Bugzilla-status

 • Børre - 43 opne, 6 critical+ or P2+
 • Inga - 1 opne, 0 critical+ or P2+
 • Maja - 5 opne, 0 critical+ or P2+
 • Sjur - 15 opne, 3 critical+ or P2+
 • Tomi - 21 opne, 5 critical+ or P2+
 • Thomas - 10 opne, 0 critical+ or P2+

Korpus

 • sme:
  • Thomas skal sjå over feilmerkinga, endra Lene sine merke
  • Børre skal sjå over lusmeldingar om manglande korpusmateriale
 • smj - tekstar frå svensk side; lag missing-liste og leksikaliser; Nordplus-prosjektet
 • sma:
  • Maja: sjå over feilmerkinga, rett opp og endre der det trengst
  • Børre: dokumenter status for kontraktsarbeidet, slik at Maja og Aajege veit kven dei kan kontakta

Arbeidet med sme og sma bør koordinerast med Nordplus-prosjektet.

Reviderte vårplanar

Reviderte vårplanar

Dato Oppgåve
7.5. TTS-søknadsfrist
10.5. TTS-leverandør vald
10.5. mediawiki-servar på plass for terminologiredigering
11.5. SD- og mekanikktermane konverterte og importerte
12.5. Juss-termane konverterte og importerte til Risten2 og mediawiki
12.5. beta av Risten2
19.5. stavekontrollar for Hunspell (InDesign + OpenOffice/LibreOffice)
19.5. stavekontrollar for HFST (OpenOffice/LibreOffice/Windows8)
31.5. grammatikkontroll - teknisk arbeid (Francis)
31.5. nye PLX-stavekontrollar for SMJ og SMA = språklege oppdateringar
31.5. Risten2 ferdig
30.6. Nordplus-prosjekt heile våren
čađat meir ny infra
čađat korpusinnsamling
haust alle delar av omsetjingsarbeidsbenken på plass, kurs for SD-oms.
31.12. Aajege-prosjektet
--- Konvertere Kintels ordbok
--- grammatikkontroll - språkleg arbeid
--- Korpus-søkegrensesnitt (Korp og Karp, GU)

denne veka

 • Lingvistmøte torsdag kl 9.30
 • Risten2-møte tysdag 10 og torsdag 13.30
 • Børre
  • sma-korpus + anna korpus
  • Hunspell - prefiksa blir genererte, men får ugyldige "bøyingskodar/fortsettingsleksikon" (kolliderer med vanleg bøying)
  • Windows-installerar for Office 2013
 • Inga
  • Korpusinnsamling
  • Nordplus
  • Propernouns
 • Maja
  • smi-namna
  • gullstandardkorpus
 • Sjur
  • TTS-materiale
  • Windows-installerar for Office 2013
  • plx-konvertering i ny infra
 • Thomas
  • IPA?
  • Compounds
  • gullstandardkorpus
 • Tomi
  • Snugormastinnjeallječuođiguhttanuppelohkái-bug : )
  • Risten2

neste møte

Måndag 6. mai kl 13.30