Meeting2013-05-06

Divvun-møte

Til stades: Børre, Inga, Maja, Sjur, Thomas, Tomi

Saker:

 • saker sidan sist
 • plan for stavekontrollar
 • NoDaLiDa-CG-workshop
 • Risten2-status
 • MediaWiki/termredigering
 • svn-flytting
 • Bugzilla-status
 • korpus
 • Reviderte vårplanar
 • denne veka
 • neste møte

Topp-3 saker sidan sist

 • Børre
  • Bugger: 1630, 1644, 1649
  • Korpus
  • Hunspell
 • Inga
  • Korpus
  • Nordplus
  • Propernouns
 • Maja
  • propernouns - thats it.
 • Sjur
  • berga data frå gamal maskin
  • fonetisk leksikon til potensielle TTS-leverandørar
 • Thomas
  • Compounds
  • IPA
 • Tomi
  • Risten2

Stavekontrollarbeid

Førre veka

 • lingvistarbeid: meir arbeid med smi-lista
 • teknisk: Hunspell-konverteringa: retta den førre indeks-feilen, fann ein ny indeks-feil, burde vera den siste. Konverteringa er grusamt sein, pga alle "prefiksa" (forledd i samansetjingar). Børre skal sjå på kva som er flaskehalsen.

Framover:

 • meir smi
 • korpus-missing
 • plx-konvertering i ny infra
 • fjern 2013-grensa i Windows-installeraren

NoDaLiDa-CG-workshop

 • Inga, Maja og Tomi til Oslo. Inga jobber i Tromsø 16. og 21. mai.
 • Sjur på Apertium-kurs veka før

Alle ordnar reisa sjølv - hugs søknad!

Risten2-status

Continued work since the last meeting. Ny versjon er mykje raskare enn den gamle.

TODO: Setup a server soon.

MediaWiki/termredigering

Ingen ting nytt sidan sist. Send purring (Sjur)

Bugzilla-status

 • Børre - 42 opne, 6 critical+ or P2+
 • Inga - 1 opne, 0 critical+ or P2+
 • Maja - 5 opne, 0 critical+ or P2+
 • Sjur - 15 opne, 3 critical+ or P2+
 • Tomi - 14 opne, 2 critical+ or P2+
 • Thomas - 11 opne, 0 critical+ or P2+

Korpus

 • sme:
  • Thomas skal sjå over feilmerkinga, endra Lene sine merke - ikkje byrja
  • Børre skal sjå over lusmeldingar om manglande korpusmateriale - gjort noko
 • smj:
  • tekstar frå svensk side
  • lag missing-liste og leksikaliser
  • Nordplus-prosjektet
 • sma:
  • Maja: sjå over feilmerkinga, rett opp og endre der det trengst
  • Børre: dokumenter status for kontraktsarbeidet, slik at Maja og Aajege veit kven dei kan kontakta
   • alt ok bortsett frå Ella Holm Bull - kontakt Joseph for å sjekka kva som vart gjort tidlegare (både David og Joseph har hatt kontakt, kontraktane er sendt, men vi har ikkje fått kontraktane tilbake).

Arbeidet med sme og sma bør koordinerast med Nordplus-prosjektet.

For korpustekst som krev samtykkje (sjølv om dei går inn i GTFREE), bør ein leggja relevant korrespondanse inn i $GTPRIV/corpus/sm(aej)/. Lagra e-post-fil direkte i svn, som dokumentasjon på korrespondansen og på at forfattaren har sagt ok til at vi kan leggja tekstane inn i korpuset. Legg inn fil-url i xml-fila der vi dokumenterer korpusarbeidet.

I xml-fila treng vi eit kommentarfelt der ein t.d. kan skriva inn merknader om tekstar som er så små at det ikkje er verdt å leggja ned arbeid på dei. Xml-fila finner man i $GTHOME/xtdoc/sd/src/documentation/content/xdocs/adm/legal/writers-and-books.xml.

Reviderte vårplanar

Dato Oppgåve
7.5. TTS-søknadsfrist
10.5. TTS-leverandør vald
10.5. mediawiki-servar på plass for terminologiredigering
11.5. SD- og mekanikktermane konverterte og importerte
12.5. Juss-termane konverterte og importerte til Risten2 og mediawiki
12.5. beta av Risten2
19.5. stavekontrollar for Hunspell (InDesign + OpenOffice/LibreOffice)
19.5. stavekontrollar for HFST (OpenOffice/LibreOffice/Windows8)
31.5. grammatikkontroll - teknisk arbeid (Francis)
31.5. nye PLX-stavekontrollar for SMJ og SMA = språklege oppdateringar
31.5. Risten2 ferdig
30.6. Nordplus-prosjekt heile våren
čađat meir ny infra
čađat korpusinnsamling
haust alle delar av omsetjingsarbeidsbenken på plass, kurs for SD-oms.
31.12. Aajege-prosjektet
--- Konvertere Kintels ordbok
--- grammatikkontroll - språkleg arbeid
--- Korpus-søkegrensesnitt (Korp og Karp, GU)

Sommarferien

 • Børre: 15. juni - 14. juli
 • Inga: 22.juli-9. aug
 • Maja: Trolig juli, men ikke helt sikker
 • Sjur: truleg juli
 • Tomi: 24.6 - 7.7, 29.7 - 18.8, men ikke helt sikker
 • Thomas: i juli

Siste Divvun-samling før sommarferien blir ???

denne veka

 • Lingvistmøte onsdag kl 9.30
 • Risten2-møte måndag kl 15, tysdag kl 13 og fredag kl 13.30
 • Børre
  • Hunspell
  • 2013-kompatibel installerer
 • Inga
  • Korpusinnsamling
  • Nordplus
  • Propernouns
 • Maja
  • smi-namna
  • gullstandardkorpus
 • Sjur
  • Windows-installerar for Office 2013
  • plx-konvertering i ny infra
 • Thomas
  • Compounds
  • gullstandardkorpus?
 • Tomi
  • Snugormastinvárrehansivvanjeallječuođiguhttanuppelohkái-bug : )
  • Risten2

neste møte

Fredag 10. mai kl 11.00