Meeting2013-05-10

Divvun-møte

Saker:

  • NoDaLiDa-påmeldingar
  • Neste Divvun-samling

NoDaLiDa-påmeldingar

Neste Divvun-samling

Første veka i juni, dvs 2.-6. juni.

Alle i Divvun, ev. utan Maja og Inga dei siste dagane, avhengig av kva SD bestemmer seg for.

Neste møte

Tysdag 21. mai kl 10.00