Meeting2013-05-21

Divvun-møte

Til stades: Børre, Inga, Sjur, Thomas

Borte: Maja, Tomi (begge på reise)

Saker:

 • saker sidan sist
 • stavekontrollarbeid
 • denne veka

Topp-3 saker sidan sist

 • Børre
  • Hunspell som fikser masse bugger
 • Inga
  • Proper
  • Nordplus
 • Sjur
 • Thomas
  • compounds
  • smi-sma-names

Stavekontrollarbeid

Hunspell

Samansetjing fungerer, men det er vanskeleg å takla PLX-samansetjingskodane, og det vart umogleg å koda leksikaliserte samansetjingar som prefiks + stamme.

Hunspell:

 • kan koda ordplassering i samansetjing (start, midt, slutt)
 • vi kan laga manuelle samansetjingsreglar

Status pr i dag:

 • vi godtek samansetjingar
 • men vi overgenerer fordi vi ikkje tek omsyn til samansetjingstaggane
 • det er òg nokre umoglege samansetjingar (t.d. fyrste ledd i lokativ)

Som tidlegare, så held vi oss til to versjonar av Hunspell:

 • ein utan dynamisk samansetjing (men med leksikaliserte)
 • ein med dynamiske samansetjingar

Å GJERA:

 • retta kjende feil i Hunspell (Børre)
 • bygg automatisk begge variantar av Hunspell (Børre)
 • flytt over til ny infra (Børre, Sjur)

Hfst

Ny versjon på gang til Nodalida.

PLX

 • opna opp for Office 2013 i installeraren

Korpus

Thomas har ikkje byrja med sme, ventar på Sjur. Sjur pratar med Lene for å sjekka stoda for sme-tekstene. Nordplus-møte seinare i dag.

TTS

Det kom inn eitt tilbod, frå Acapella. Vi set i gang i sommar.

Ymse

Maja og Inga fer til Kiruna 3.-5.6., på språksentermøte.

Denne veka

 • Børre
  • Hunspell
  • NoDaLiDa
 • Inga
  • Proper
  • NoDaLiDa
 • Maja
  • Røyrvik
 • Sjur
  • Nodalida
 • Thomas
  • ferie
  • hunspell
 • Tomi
  • Nodalida