Meeting2013-05-30

Divvun-møte

Til stades: Børre, Inga, Sjur, Maja, Tomi

Borte: Thomas (på ferie)

Saker:

 • saker sidan sist
 • kort frå Nodalida
 • kort frå Røyrvik
 • stavekontrollarbeid
 • Risten2 - status
 • Korpus
 • TTS
 • Bugzilla-status
 • Ymse
 • denne veka

Topp-3 saker sidan sist

 • Børre
  • NoDaLiDa
  • hunspellbugfiksing
 • Inga
  • NoDaLiDa
  • Nordplus
 • Maja
  • röyrvik
  • tors/fre: möter om språk
 • Sjur
  • Nodalida
  • hfst-stavekontroll
 • Tomi
  • Nodalida
  • Risten2
 • Thomas
  • compounds(?)
  • ferie

kort frå Nodalida

Børre:

 • CG-kurset var bra, særleg med konkret arbeid
 • fredag beste dagen, mest interesant, lite interessant på torsdag

Inga:

 • CG svært bra og nyttig (men burde ha vore førebudd betre)
 • vanskeleg å hengja med, mykje intern sjargong (forkortingar m.m.), mykje fokus på tekniske ting

Tomi:

 • poster/demo with Korp&Karp was nice

Konklusjonar:

 • vi bør dra på éin språktek-konf. pr år (alle?)
 • bør vi òg dra på ein lingv./samisk-konferanse (ev. fleire) pr år?
 • vi kan kanskje få "Granska"-kodebasen som fri kjeldekode

Kort frå Røyrvik-turen

Fleire gode førelesingar (sjå programmet). Maja fekk tid på slutten av dagen, 15-20 min. Folk flest kjenner ikkje til alle verktya våre, vil gjerne ha besøk av oss for å få demonstrasjonar, opplæring og få programma installert.

Torsdag og fredag samtalar med informantar og terminologigruppa i NSS/Giellagáldu.

Stavekontrollarbeid

Hunspell

Status: Børre har fiksa einbokstavsforslaga og hotealla-lusa. laš-derivasjonar får ikkje liten fyrstebokstav.

Å GJERA:

 • retta kjende feil i Hunspell (Børre)
  • har arbeidd med dette
  • vi kan ikkje konvertera samansetjingstaggane til Hunspell-restriksjonar, men vi tek omsyn til BO og E-plx-taggane, dvs plasseringa av kvart ledd.
 • bygg automatisk begge variantar av Hunspell (Børre)
 • flytt over til ny infra (Børre, Sjur)

Hfst

Sjur har arbeidd mykje med å laga ein Mac-versjon som kan distribuerast. Tommi har ein versjon for Linux som ligg ute til nedlasting, og som bør testast. Vi manglar nokon som kan laga Windows-versjonen!

PLX

 • opna opp for Office 2013 i installeraren - denne veka!

Risten2 - status

Vi hadde eit møte i Oslo i etterkant av Nodalida med tanke på å synkronisera arbeidet med Risten2 og NDS. Målet er å bruka same ordboksserver for begge, men med ulike brukargrensesnitt (UI). I den samanhengen vil vi flytta ordboksserveren til gtweb.uit.no.

Å gjera:

 • flytta ordboksservaren til gtweb.uit.no (Børre, Ryan, Tomi)
 • arbeida vidare med Risten2-webappen (Tomi, Sjur)
 • Risten2-møte (Tomi, Sjur, Børre?)

Korpus

 • 1628 Ávvir etter 2010 mangler i korpus: etter Hunspell
 • 1629 Áne sirddolaš mangler i korpus: Børre legg inn i korpuset
 • 1630 Tekster fra Skániid Girje
 • 1631 Siri Broch Johansen sine tekster mangler i korpus: kontakt neste veke
 • skulehistoria, band 6

TTS

Det kom inn eitt tilbod, frå Acapella. Vi set i gang i sommar.

Bugzilla-status

 • Børre - 37 opne, 6 critical+ or P2+
 • Inga - 1 opne, 0 critical+ or P2+
 • Maja - 3 opne, 0 critical+ or P2+
 • Sjur - 24 opne, 3 critical+ or P2+
 • Tomi - 14 opne, 3 critical+ or P2+
 • Thomas - 8 opne, 0 critical+ or P2+

Ymse

Inga fer til Kiruna 3.-5.6., på språksentermøte. Maja må dessverre bli i Tromsø.

Denne og neste veke

 • Børre
  • hunspell
  • korpus
  • Risten2
 • Inga
  • Nordplus
 • Maja
  • propernouns
  • ie-nomen(?)
 • Sjur
  • hfst-stavekontroll
  • nordplus (testbenken)
  • oppfylging etter Nodalida
  • Risten2
 • Thomas
  • samansetjingar
  • Nordplus
 • Tomi
  • Risten2