Meeting2013-06-10

Divvun-møte

Saker:

  • Windows-installerar
  • Møte denne veka

Windows-installerar

Inga: be admin på Árran om å testa den nye installeraren Alle andre: testa så mykje som mogleg på så mange datamaskiner som mogleg

Målsetjing: leggja ut ny Windows-installerar for Divvun før veka er over.

Møte denne veka

  • Windows-installerar-møte: onsdag kl 10
  • lingvistmøte: torsdag kl 12
  • Risten2-møte: måndag kl 14, onsdag kl 10
  • neste Divvun-møte: fredag kl 10