Meeting2013-06-14

Divvun-møte

Saker:

 • Windows-oppdateringa
 • brukarstøtte i sommar
 • neste samling i Tromsø
 • klaging

Windows-oppdateringa

Oppdater omsetjingane av framsida. - Gjort på møtet.

Ei tilbakemelding frå Thomas:

"jag får inte den hær till å funka, men antagligen ær d detta som ær orsaken:

har en Divvun-version från 2011 tydligen, men den "finns" inte, men nuvviDspeller ger den.

 • Windows XP => bruk 2.x-installeraren
 • Word 2003 => bruk 2.x-installeraren
  • och den vægrar att stanna på nåt annat språk æn sanskrit

dessutom finns inte nordsamisk (norge), bara (sverige) och (finland). what shall i do?"

Du har for gamalt system til å testa den nye installeraren: )

Børre skriv e-post til dei som har fått e-post om å testa beta-installeraren, og informerer om 3.0-versjonen og korrekte leksikon.

brukarstøtte i sommar

Inga er på arbeid fram til 19. juli, og Børre er attende 22. juli => vi har folk på arbeid heile sommaren som kan svara på spørsmål om slike dukkar opp.

Hugseliste for brukarstøtte:

 • send alltid kopi til divvun@hum.uit.no, slik at alle veit kva som har vorte sagt og skrive
 • svar same dag, seinast neste dag
 • om du ikkje kan svara, informer om når det kjem folk som kan svara
 • vis til brukardokumentasjonen - det er ikkje alle som har lese han : )

Neste samling i Tromsø

1. eller 3. veke i august. Sjur sender e-post når det er klart. Inga og Maja er enno på feire 1. veka, Thomas kan ikkje vera mykje på univ. 1. veka i august (dvs før skulestart).

Klaging

Oppmerking av skrivefeil

svårt error-markuppen, den har blitt ganska annorlunda sen sist jag høll på, och error-markup-sidan på Divvun stæmmer dåligt øverens med Ingás markup, enkelt exempel: enligt error-markup-sidan: 16: 00¥(|16: 00 rádjai), men Inga: 16: 00¥(missing|16: 00 rádjai)

∞-feil er ikkje dokukementert.

€(w,adj-adv| €(foreign| Lexical errors - wrong€(wrongPoS,correctPoS|correct)

l (tjaktja rájes)£(case,nom-gen|tjavtja rájes)

Kongruens og andre (morfo)syntaktiske feil trenger vi ikkje å prioritere så hårt: (Sån libá vuolggám)£(kongr|Sån la vuolggám) £(x|øljsøljfød)

Dokumentasjonen må oppdaterast! Inga gjer det neste veke.

Møter

Litt for mange møter

Korpus-arbeid

 • korpusanalysen har produsert for mykje data på gtlab, og fyllt disken
 • børre set opp ein cron-jobb på ein eigen Mac for sommaren
 • børre sender e-post med info + sti til shell-skriptet som gjer analysejobben
 • børre gjer ferdig Skolehistorie-korpuset