Meeting2013-08-06

Divvun-møte

Til stades: Børre, Sjur, Maja, Thomas, Tomi

Borte: Inga (på ferie)

Saker:

 • Topp 3 sidan sist
 • Arbeidet framover
 • Bugzilla-status
 • Ymse
 • denne veka

Topp 3 sidan sist

 • Børre
  • La til muligheten for ingen sammensetninger i hunspell
   • vi kan no enkelt generera både med og utan dynamisk samansetjing
  • Parallelprosessering ved konvertering og analyse av korpus
  • Fikset alle feil jeg fant i freecorpus/goldstandard
   • alle gullstandarddokument skal no vera konverterbare
 • Maja
  • Møte med normgruppa/gïelegaaltije + deretter med Jonar Thomassen (ansatt ved Gïeleaernie/sørsamisk språksenter i Røyrvik) i Røyrvik - planla fremdrift på normeringarbeidet
  • error-markup
 • Sjur
  • skreiv om testbenken for korrekturverkty til å bruka ny infra (men separat templat)
 • Thomas
  • error-markup
 • Tomi
  • Risten2

Arbeidet framover

 • TTS
 • Risten2 - Tomi
 • Termredigering - Børre + HU
 • konvertering av mekanikk- og SD-termane til wiki-format - Tomi, Børre, Sjur
  • nye termlister i wikiformat òg?
  • justermlista i wikiformat?
  • Frist: 15. september
 • Nordplus: feilkorpus & stavekontrolltesting -
  • Frist: onsdag 28. august
 • Nye stavekontrollar i haust
  • PLX
  • Hunspell
  • HFST/LibreOffice/OpenOffice
 • Grammatikkontroll
  • Linda og Thomas når Linda har levert
  • Fran arbeider med rammeverk, basert på Voikko og Granska
 • Omsetjarkurs hjå Sametinget
  • Autshumato/Omega3
  • omsetjingsminne
  • stavekontroll (Hunspell)
  • termlister
  • ordbøker (StarDict-format)
  • Tid: slutten av oktober?

Bugzilla-status (open/crit-or-2)

 • Børre: 36/8
 • Maja: 4/0
 • Sjur: 15/3
 • Thomas: 11 småskitar-curetbaikka/0 storskit-heasttabaika
 • Tomi: 14/5

Ymse

Samling i Tromsø 19.-23.8.

denne veka

 • Børre
  • Termredigering (1. pri)
  • Termlistekonvertering (2. pri)
  • Hunspell (3. pri)
 • Maja
  • errormarkup
  • tenker mye på normering for sma
 • Sjur
  • TTS
  • termlistekonvertering
  • nordplus - stavekontrolltesting
 • Thomas
  • error-markup
 • Tomi
  • Risten2 (1. pri)
  • termlistekonvertering (2. pri)

Neste møte

Måndag 12.8. kl 9.30