Meeting2013-08-12

Divvun-møte

Til stades: Børre, Inga, Maja, Sjur, Thomas, Tomi

Saker:

 • Topp 3 sidan sist
 • Bugzilla-status
 • Ymse
 • denne veka

Topp 3 sidan sist

 • Børre
  • Korpuskonvertering og -analyse
  • Termwiki oppe og går
 • Inga (frå før ferien):
  • Nordplus
  • Korpusinnsamling
 • Maja
  • error markup
 • Sjur
  • Risten2
  • infrastruktur
  • konverterte gullkorpus
 • Thomas
  • errormarkup
 • Tomi
  • Risten2

Termwiki

Wikien er no operativ med "gamalt" termredigeringsgrensesnitt (ca 1 år gamalt). Vi legg inn nyaste versjon så fort vi har fått det. URL er:

http://gtsvn.uit.no/termwiki

Korpuskonvertering og -analyse

Børre har fått konto, men ikkje passord på Stallo. Tek kontakt med Steinar. Testar konverteringa så fort kontoen er operativ.

Analysen av *heile* korpuset går på ca 4 timer (ned frå 2 døgn). Konverteringa går no på maks 30 minutt (ned frå ca 1 døgn).

Risten2

 • searching and filtering is working as it should
 • article display formatting is being worked on - the last missing part for a beta release (search-wise)

URL for present test version (might not function all the time, it's running on Tomi's computer): http://129.242.102.137:3001/

TODO:

 • finish article display
 • move eXist server to gtweb
 • install web application on gtweb as well
 • add metadata display

Bugzilla-status (open/crit-or-2)

 • Børre: 36/8
 • Inga: 1/0
 • Maja: 5/0
 • Sjur: 15/3
 • Thomas: 11 småskitar-curetbaikka/0 storskit-heasttabaika
 • Tomi: 14/5

Ymse

Samling i Tromsø 19.-23.8. (Sjur i Stockholm fredag 23.8. for å gjera ferdig kontrakt med Acapela)

denne veka

Nordplusmøte med Inga og Sjur: tysdag 13. kl. 13 Nordplusmøte med alle: onsdag kl. 12? Spør Elin og Hulda om det passar.

 • Børre
  • Termlistekonvertering (1. pri)
  • Nyaste termredigering (2. pri)
  • Hunspell (3. pri)
 • Inga:
  • Nordplus, avslutte
  • Legge til ord fra korpus
  • -ada abessiv
 • Maja
  • errormarkup
  • tenker mye på normering for sma
 • Sjur
  • TTS
  • termlistekonvertering
  • nordplus - stavekontrolltesting
 • Thomas
  • error-markup
 • Tomi
  • Risten2 (1. pri)
  • termlistekonvertering (2. pri)

Neste møte

Tysdag 20.8. kl 9.15 i Tromsø.