Meeting2013-08-20

Divvun-møte

Til stades: Børre, Inga, Maja, Sjur, Thomas, Tomi

Saker:

 • Topp 3 sidan sist
 • Bugzilla-status
 • Ymse
 • denne veka

Topp 3 sidan sist

 • Børre
  • analyse
  • termbank
 • Inga:
  • Nordplus: rapportering og opprydding i smj
 • Maja
  • error-markup
 • Sjur
  • forbetringar og feilrettingar i ny infra
  • utvida og forbetra testbenken for stavekontrollane
  • anna Nordplus-arbeid
 • Thomas
  • error-markup
 • Tomi

Tromsø-veke

 • tysdag kl 14: Kintel-ordboka med Ciprian og Inga (Trond?)
 • torsdagsseminar kl 10: ny infra(?)
 • tysdag kl 10.30: feilmerkingsmøte med Divvun-gruppa
 • onsdag kl 9.15: sma-arbeid med Maja
 • onsdag kl 11: Risten2, termwiki og termkonvertering med Børre, Tomi

Termwiki + Risten2

Wikien er no operativ med "gamalt" termredigeringsgrensesnitt (ca 1 år gamalt). Vi legg inn nyaste versjon så fort vi har fått det. URL er:

http://gtsvn.uit.no/termwiki

 • CSS og artikkelstruktur - grafiker med i laget? SD?
 • termwiki-kurs - planlegging og oppsett av siste versjon
 • konvertering - Mekanikk, SD, jus-terminologi, ev. andre lister (dei kan vera

Å GJERA:

 • flytta eXist frå divvun.no til gtweb (Børre)
 • installera Risten2-webapp på divvun.no (Tomi)
 • prata med grafiker og SD for å gjera ferdig "pynten" (Sjur)
 • setja opp synkronisering med termwikien og andre ordboksressursar ( Børre, Tomi)

Korpuskonvertering og -analyse

Børre har fått konto, men ikkje passord på Stallo. Tek kontakt med Steinar. Testar konverteringa så fort kontoen er operativ.

Analysen av *heile* korpuset går på ca 4 timer (ned frå 2 døgn). Konverteringa går no på maks 30 minutt (ned frå ca 1 døgn).

Risten2

 • searching and filtering is working as it should
 • article display formatting is being worked on - the last missing part for a beta release (search-wise)

URL for present test version (might not function all the time, it's running on Tomi's computer): http://129.242.102.137:3001/

TODO:

 • finish article display
 • move eXist server to gtweb
 • install web application on gtweb as well
 • add metadata display

Bugzilla-status (open/crit-or-2)

 • Børre: 36/8
 • Inga: 1/0
 • Maja: 5/0
 • Sjur: 15/3
 • Thomas: 11 småskitar-curetbaikka/0 storskit-heasttabaika
 • Tomi: 14/5

Ymse

Tomi er på ferie neste veke og veka etter (tilbake 9.9).

Giellagáldu-møte i Jokkmokk (Inga med?) dei to siste dagane neste veke.

denne veka

 • Børre
  • termwiki
  • islandsk stavekontrollkræsj
  • korpus, særleg sma-nob-parallellkorpus
 • Inga:
  • Nordplus
 • Maja
  • gullstandardkorpus
 • Sjur
  • "alt"
 • Thomas
  • error-markup
 • Tomi
  • Risten2

Neste møte

Måndag 26.8. kl 9.30