Meeting2013-09-30

Divvun-møte

Til stades: Børre, Sjur, Thomas, Tomi

Borte: Maja (sjuk unge)

Saker:

 • Topp 3 sidan sist
 • nordplus
 • TTS
 • termwiki + Risten2
 • grammatikkontroll
 • Ymse
 • denne veka

Topp 3 sidan sist

 • Børre
  • TermWiki import, setja opp klassifiseringsklasser
  • Analyse på Stallo
 • Maja
  • borte
 • Sjur
  • termvikikurs
  • tts
  • nordplus
 • Thomas
  • compounds
 • Tomi
  • TermWiki eksporter program

nordplus

sluttspurt - retta dei siste feila, skriva ferdig dokumentasjon, rapport

TTS

utsett oppstart med 5 veker - fonetisk leksikon fyrste leveranse - vi treng tida

termwiki + Risten2

Børre jobbar med nyimport av uttrykka (termane), for å få små og store bokstavar korrekte. Wikimedia lagar automatisk store bokstavar, som gjer at alle termar ser ut som namn. Dette må endrast på, på ein eller annan måte:

 • droppa uttrykkssidene heilt
 • Lage en link [[Uttrykk uttrykk]]
 • ha to felt på konseptsidene: lenke til uttrykksside og korrekt uttrykk (eigentleg ein variant av den førre løysinga)
 • laga store eller små bokstavar ut i frå kategoriane (Báikenammat skal ha stor, resten liten forbokstav)

grammatikkontroll

Francis arbeider med å få teknikken på plass - blå strek i LibreOffice. Linda kan ikkje byrja før 15. november pga ho må ta eit vikariat på IS. Fram til då tek vi nokre planleggingsmøte med Francis for å sjå at vi arbeider meir eller mindre i same retning.

Ymse

Stallo-konvertering

Fungerer. Inkluder gullstandard-filene òg, men berre dei med *.correct.* i filnamna. Analysen fungerer ikkje, Børre ser på det. Det konverterte korpuset finst på: /Users/hoavda/public/corp/

Facebook

Sjekk at spørsmål på Facebook har fått svar.

denne veka

 • Børre
  • termwikiimport
  • stallo
 • Maja
  • nordplus
 • Sjur
  • nordplus
  • tts
 • Thomas
  • compounds
  • nordplus
 • Tomi
  • Risten2
  • termwikieksport