Meeting2013-12-17

Divvun-møte

 • gjennomgang av året
 • planar for neste år

gjennomgang av året

 • grammatikkontroll
 • talesyntese
 • smj-ordbok
 • risten2 (-> sátni.org / satni.org / báhko.org / bahko.org / baakoe.org)
 • term-wiki og -seminar
 • Office2013-stavekontroll (for Win7/8)
 • ny sme-stavekontroll
 • nordplus-prosjekt -> feilskrivingskorpus for fem språk
 • MT i samarbeid med GT
 • Korpusarbeid i starten på året
 • ny infrastruktur for dei fleste språka

Juleferie

 • Børre:
 • Duommá: no (not new-norwegian but english)
 • Linda: har fortsatt to ekstra dager fra oktober
 • Inga: Mulig avsp. 2. og 3. jan.
 • Maja: Gir tilb.melding iløpet av dagen
 • Sjur: i utgangspunktet frå 22.12 til og med 6.1.
 • Tomi:

planar for neste år

 • Risten2 (6. februar)
 • ny sma- og smj-stavekontroll (tentativt: mai 2014)
 • grammatikkontroll
 • ny runde med korpusoppdateringar (særleg Ávvir, starten på året)
 • talesyntese (ferdig mot slutten av 2014)
 • hfst-baserte stavekontrollar (byrjinga av året)
 • MT i lag med GT
 • nye nettsider for Divvun (brukarnettsidene, dvs framsida + brukardok)
 • Kintel-ordboka