Meeting2014-01-22

Divvun-møte

Saker:

 • møtefrekvens og møteopplegg
  • møte hver uke, effiktivisere mer, helt kort fortelle hva man gjør + rapport
 • prosjekt utover våren
 • andre ting?

Møtefrekvens og møteopplegg

Kvar veke - korte oppdateringar, spørsmål som bør diskuterast vidare -> separate møte. Hugs å senda liste over arbeidstimar med oversikt over kva de har gjort for kvar veke.

Prosjekt utover våren

 • talesyntese (ganske lite for vår del - kva gjer vi med kunnskapsoverføringa?)
  • køyra eit Festival-basert prosjekt parallelt for vår eigen del? Mål: å læra seg å laga eigne stemmer med open kjeldekode
 • grammatikkontrollen
  • no òg i LibreOffice : )
  • utfordring å få til dette i MS Word pga MS sin politikk
 • nye stavekontrollar
  • ny versjon for Word (smj og sma) -> missing + rettingar
   • lingvistmøte fredag kl 10 om +Cmp for norske ord (smj) og adjektiv (sma)
   • nytt lingvistmøte neste veke om Px og stavekontrollar, Lene invitert
  • ny stavekontroll i LibreOffice (basert på Voikko+hfst)
   • forslagsdelen må jobbes med
 • termwikien
  • Børre skal jobba mykje med både grensesnitt og import
 • sátni.org
  • localizing (langtech/apps/risten2/durandal2.0/assets/javascripts/locales)
 • gïelese.no
 • Kintel-ordboka (lite for oss)
 • korpusinfra
 • kurs for Sametinget - Autshumato full pakke
 • kurs for SÁ

Andre ting

Ingen ting