Meeting2014-02-10

Saker:

 • omsetjing av index.LANG.xml
 • vinterferie
 • termwikien

omsetjing av index.LANG.xml

ny tekst til index.LANG.xml - Børre, Inga, Maja

Vinterferie

Sjur har vinterferie neste veke

Termwikien

 • laga oversikt over termar som inneheld skrivefeil eller inkonsekvent normering
 • presenter oversikt med forslag til retting/endring for Giellagáldu
 • børre:
  • flett mekanikktermar + data som ramla ut ved førre importen, importer på nytt
  • lokalisering av konsept-namn
   • deretter numeriske konsept-id-ar
  • ny import av termar utan konsept frå før - må leggja til?
 • tabularisk vising av ein kategori med hovudtermar for alle språk (ev. red.)
  • "excelark i wikien"
  • to felt + to menyar: uttrykk & definisjon, ordklasse og status for uttrykket
 • underkategoriar i to nivå (minst, eigentleg fleksibelt hierarki)
 • lokaliserte kategorinamn + konseptnamn
 • bruk termwikien sjølv