Meeting2014-03-17

Divvun-møte 17.3.

Til stades: Børre, Inga, Sjur, Tomi Borte: Maja, Thomas (sjuk)

Saker:

 • kort sidan sist
 • denne veka
 • ymse
 • neste møte

Kort sidan sist

Børre

 • Korpus
 • Ávvir har lovet å ordne med nytt korpusmateriale

Inga

 • Missing
 • Giellagálldo -> send termmal til Sjur

Maja

 • borte

Sjur

 • laga test for å sjekka at zhfst-filene fungerer korrekt

Tomi

 • Satni.org known errors:
  • dictionary list does not open when clicked; list is there, but doesn't appear
  • not working properly on some newer IE configurations (cf e-mail)

Denne veka

 • termwikimøte: tysdag kl 11 - Børre, Sjur
 • missinglistemøte: onsdag kl 8.30 - Inga, Sjur
 • sátni.org-møte: onsdag kl 13.00 - Tomi, Sjur

Ymse

Vikar for Thomas?

Inga borte neste veke og til og med 1.4.

Neste møte

Måndag kl 13.00