Meeting2014-03-27

Divvun-møte 27.3.2014

Til stades: Børre, Maja, Sjur, Tomi Borte: Inga (ferie), Thomas (sjuk)

Saker:

 • kort sidan sist
 • denne veka
 • ymse
 • neste møte

Kort sidan sist

Børre

 • Skannet to bøker av Jovnna Ánde Vest
 • Trent OCR (tesseract)
 • Jobbet med bugger i CorpusTools

Maja

 • litt ordbok
 • litt propernoun
 • diskusjon med gïelegaaltije

Sjur

 • støtte for dialekt-fst-ar i ny infra (trengst for sme- og sma-oahpa)
 • årsrapport til KMD
 • twolc-testing på plass i ny infra

Tomi

 • mobil-versjon av satni.org

Denne veka

Børre

Termwiki

Maja

Prioriter missing framover

Tomi

Sjekk med Sjur om svn-versjonen er ok, i så fall oppdater offisiell versjon.

Ymse

Ingen ting.

Neste møte

Måndag 31.3. kl 9.00 norsk tid.