Meeting2014-04-07

Divvun-møte 31.3.2014

Til stades: Børre, Inga, Sjur Borte: Maja (Giellagáldu-møte), Tomi, Thomas (sjuk)

Saker:

 • kort sidan sist
 • denne veka
 • ymse
 • neste møte

Kort sidan sist

Børre

 • Svar fra Niklas Laxström, ikke mulighet for å få oversettelser slik vi behøver dem
 • Fikk adresse til Ciprians skript for å konvertere excel-filer til xml, begynte å se på dem
 • Testet Miikka Silfverbergs versjon tesseract, ocricola

Inga

 • Ferie og syk

Sjur

 • generaliserte yaml-testinga for fst-ar utanfor $GTLANG/src/.
 • avspasering pga vasskade

Denne veka

Møte

 • termwiki-møte onsdag kl 9.30 (Børre, Sjur)

Børre

 • termwiki
 • buggar

Inga

 • Sørsamisk studiesamling onsdag og torsdag
 • Missing
 • endre leksikon for uassimilerte lånord

Maja

 • Gïelegaaltije-møte mån-ons
 • missing

Sjur

 • retta feil med yaml-testinga (gjera ferdig arbeidet frå førre veka)
 • termwiki

Tomi

 • sátni.org - mobilversjon

Ymse

Inga tek ferie fredag 11.4. + kanskje måndag 14.4.

Neste møte

Måndag 14.4. kl 9.00