Meeting2014-04-28

Divvun-møte 31.3.2014

Til stades: Børre, Inga, Maja, Sjur, Tomi Borte: Thomas (sjuk)

Saker:

 • kort sidan sist
 • denne veka
 • ymse
 • neste møte

Kort sidan sist

Børre

 • Termeditorapp

Inga

 • Missing - 500 namn står for tur, 2000 alt i alt i missing, mange skrivefeil og merkelege ordkonstruksjonar

Maja

 • missinglist - 1-2 vekers arbeid att
 • typos
 • normering
 • fredag: hørte to timer på Biret Anne

Sjur

 • mykje arbeid med å gjera ferdig støtta for MT/Apertium i ny infra (nesten ferdig)
 • byrja sjå på Hunspell- og orddelingsintegrering i ny infra

Tomi

 • reorganisert satni.org
 • fungerande(?) mobilversjon - må testast! (på Tomi si maskin)
  • Tomi lagar betatestinstallering (gtlab.uit.no/satni)

Denne veka

Fridag torsdag, Inga jobbar torsdag, avspaserer fredag. Sjur avspaserer truleg fredag.

Bugzilla-dugnad tysdag.

Møte

 • Stavekontrollmøte onsdag kl. 9.00 - Børre, Sjur, Tomi
 • TwolC-møte for smj - Inga, Sjur

Børre

 • Bugger
 • Termeditor

Inga

 • missing
 • twol-fiksing for stadieveksling (treng hjelp) "russjpe" -> "rusjpen"

Maja

 • missing

Sjur

Tomi

 • satni test version online
 • PLX i ny infra

Ymse

5. og 6. mai: Inga avspaserer/ferie. Sjur avspaserer 5. mai.

Neste møte

Onsdag 7. mai kl. 9.30.