Meeting2014-05-07

Divvun-møte 7.5.2014

Til stades: Børre, Inga, Maja, Sjur, Tomi Borte: Thomas (sjuk)

Saker:

 • kort sidan sist
 • denne veka
 • ymse
 • neste møte

Kort sidan sist

Børre

 • Jobbe med korpuskonvertering
  • Bug 1843
  • Forbedre Ávvir-xml-konverteringa
  • Jobbe med å forbedre .doc-konverteringa
 • Fikse navn på fkv-filer i korpus

Inga

 • Missinglist
 • Bug

Maja

  Sjur

  • lusmeldingar + lysking
  • PLX og Hunspell i ny infra

  Tomi

  • satni test version uploaded
  • new satni/exist interface

  Denne veka

  Møte

  Twolc-møte - Inga og Sjur

  Børre

  • Korpuskonvertering

  Inga

  • missing
  • normering av namn til Giellagáldu
  • Foredrag

  Maja

  • missing

  Sjur

  • twol-lus i smj - med Inga
  • Hunspell/PLX
  • skilnader mellom xfst og hfst i make check for sma

  Tomi

  • sátni-rettingar

  Ymse

  Maja: problem med make check - Sjur ser på det

  Neste veke i Tromsø

  • PLX/Hunspell
  • komparasjon i SMA
  • sjå på forslag og andre kvalitetsmål for stavekontrollane

  Neste møte

  Måndag 12.5. kl 13.30